Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 1

Praktijkvraag: Ten onrechte tussenhoudsterregime van art. 2:408 BW toegepast, met nietig vaststellingsbesluit van de jaarrekening als gevolg

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze praktijkvraag gaat in op de situatie van een tussenhoudster die in de inrichtings- en publicatiejaarrekening gebruik maakt van de tussenhoudstervrijstelling van art. 2:408 BW. Nadien blijkt dat dat ten onrechte is gebeurd, omdat de jaarrekening van de consoliderende entiteit niet bij het Nederlandse handelsregister is gedeponeerd en dus niet aan alle voorwaarden van art. 2:408 BW is voldaan. De praktijkvraag gaat in op het herstel van deze tekortkoming en het met deze casus samenhangende probleem van een nietig vaststellingsbesluit van de jaarrekening.

 

1. Casus

De casus waar het in deze praktijkvraag om gaat is de volgende: een rechtspersoon die in een groep als tussenhoudster kwalificeert, maakt gebruik van het zogenoemde tussenhoudsterregime van art. 2:408 BW. De vrijstelling die dit artikel aan de tussenhoudster biedt, is om het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening achterwege te laten. De informatie die daardoor voo...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17157

Verder in 2022 nr.1

 Angstige accountants

Ter gelegenheid van zijn afscheid bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft Paul Koster een interview gegeven aan het Financieele Dagblad.[2] In dit interview neemt hij het standpunt in d...

 Onafhankelijkheid accountant(skantoor), langdurige betrokkenheid en roulatie – complexe regelgeving

Langdurige betrokkenheid van een accountant (of een accountantskantoor[2]) bij een assurance-cliënt leidt tot bedreigingen voor de onafhankelijkheid[3]. De bedreigingen die zich daarb...

 Een uniform elektronisch verslaggevingsformaat voor de jaarlijkse financiële verslaggeving

      Uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, dienen voor boekjaren vanaf 1 januari 2021 de jaarlijkse financiële verslagen op te stell...

 Praktijkvraag: Ten onrechte tussenhoudsterregime van art. 2:408 BW toegepast, met nietig vaststellingsbesluit van de jaarrekening als gevolg

Deze praktijkvraag gaat in op de situatie van een tussenhoudster die in de inrichtings- en publicatiejaarrekening gebruik maakt van de tussenhoudstervrijstelling van art. 2:408 BW. Nadien blijkt da...