Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2022 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen RA

Coördinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

 

Inleiding

Angstige accountants

mr. dr. J.E. Brink-Van der Meer1

Ter gelegenheid van zijn afscheid bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft Paul Koster een interview gegeven aan het Financieele Dagblad.[2] In dit interview neemt hij het standpunt in dat individuele accountants voortaan ook bestraft moeten kunnen worden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Tekortkomingen in kwaliteit zou een accountant in de eigen portemonnee moeten voelen, stelt de oud VEB-voorman: 'Dat kan door te snijden in de winstdeling van de individuele partner of door het opleggen van een boete door de toezichthouder. Ook als het accountantskantoor a... ...lees meer

Artikel

Onafhankelijkheid accountant(skantoor), langdurige betrokkenheid en roulatie ...

A. Dieleman RA1

Langdurige betrokkenheid van een accountant (of een accountantskantoor[2]) bij een assurance-cliënt leidt tot bedreigingen voor de onafhankelijkheid[3]. De bedreigingen die zich daarbij kunnen voordoen hangen vooral samen met vertrouwdheid. Een bedreiging als gevolg van vertrouwdheid ontstaat door een nauwe band tussen leden van het assurance-team en de assurance-cliënt, of als een lid van het assurance-team te veel sympathie heeft voor de belangen van de assurance-cliënt. Dat kan leiden tot een verminderde professioneel-kritische instelling... abonneren of dit artikel kopen.

Een uniform elektronisch verslaggevingsformaat voor de jaarlijkse financiële ...

mr J. Dinant1

      Uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, dienen voor boekjaren vanaf 1 januari 2021 de jaarlijkse financiële verslagen op te stellen op basis van een uniform elektronisch verslaggevingsformaat, te weten een European Single Electronic Format (ESEF). Deze verplichting komt voort uit de Europese Transparantierichtlijn (Transparantierichtlijn)[2] en is verder uitgewerkt in een Gedelegeerde Verordening die de Europese Commissie op 29 mei 2019 heeft gepubliceerd (Verordening).[3] In dit arti... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag: Ten onrechte tussenhoudsterregime van art. 2:408 BW toegepast,...

A. Dieleman RA1

Deze praktijkvraag gaat in op de situatie van een tussenhoudster die in de inrichtings- en publicatiejaarrekening gebruik maakt van de tussenhoudstervrijstelling van art. 2:408 BW. Nadien blijkt dat dat ten onrechte is gebeurd, omdat de jaarrekening van de consoliderende entiteit niet bij het Nederlandse handelsregister is gedeponeerd en dus niet aan alle voorwaarden van art. 2:408 BW is voldaan. De praktijkvraag gaat in op het herstel van deze tekortkoming en het met deze casus samenhangende probleem van een nietig vaststellingsbesluit van de jaarrekening.   abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie: tuchtuitspraken over onafhankelijkheid en objectiviteit

A. Dieleman RA1

Deze annotatie gaat in op een uitspraak van de Accountantskamer en een daaropvolgende uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven ('CBb') in de appelprocedure. De casus heeft betrekking op een accountant die op de juiste wijze bedreigingen voor zijn objectiviteit en onafhankelijkheid onderkende en daarbij maatregelen nam. Maar de wijze waarop zowel de Accountantskamer als het CBb met de onderwerpen objectiviteit en onafhankelijkheid omgaan vraagt om een reactie.   1. Casus De casus heeft betrekking op de overname van de aand... abonneren of dit artikel kopen.

Rubriek

Nieuw artikeltype - rubriek [16-60472]

Actualiteiten

mr. Q.H. van Vliet en prof. dr. C. Camfferman RA1

Binnenlands RJ-Uiting 2022-4 "Impact van de oorlog in Oekraïne en daaruit voorkomende sancties op de jaarverslaggeving 2021" De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft een RJ-Uiting opgesteld over de mogelijke impact van de oorlog in Oekraine en daaruit voorkomende sancties op de jaarverslaggeving 2021. Deze RJ-Uiting is relevant voor rechtspersonen die direct of indirect door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en daaruit voortkomende sancties geraakt worden. De RJ-Uiting geeft met name aandachtspunten voor gebeurtenissen na balansdatum en het bestuursv... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS