Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 1

Een uniform elektronisch verslaggevingsformaat voor de jaarlijkse financiële verslaggeving

mr J. Dinant1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

 

 

Uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, dienen voor boekjaren vanaf 1 januari 2021 de jaarlijkse financiële verslagen op te stellen op basis van een uniform elektronisch verslaggevingsformaat, te weten een European Single Electronic Format (ESEF). Deze verplichting komt voort uit de Europese Transparantierichtlijn (Transparantierichtlijn)2 en is verder uitgewerkt in een Gedelegeerde Verordening die de Europese Commissie op 29 mei 2019 heeft gepubliceerd (Verordening).3

In dit artikel wordt op hoofdlijnen deze ESEF-verplichting verder toegelicht en wordt het toezicht op financiële verslaggeving die is opgesteld op basis van ESEF, kort beschreven.4 In paragraaf 1 wordt ingegaan op de belangrijkste kenmerken van ESEF. In paragraaf 2 wordt het toezicht op financiële verslaggeving die op basis van ESEF is opgesteld, verder beschreven. In paragraaf 3 wordt het European Sin...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wat is ESEF?  

2. Toezicht op naleving van de ESEF-verplichting

2.1. Onjuiste toepassing van de ESEF-verplichting

2.2. Het tijdig algemeen verkrijgbaar stellen van de opgemaakte ESEF-jaarrekening

2.3. De juiste toepassing van verslaggevingsvoorschriften

2.4. Het doorzenden van de financiële verslaggeving aan het handelsregister

3. Het European Single Access Point

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr J. Dinant1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17156

Verder in 2022 nr.1

 Angstige accountants

Ter gelegenheid van zijn afscheid bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft Paul Koster een interview gegeven aan het Financieele Dagblad.[2] In dit interview neemt hij het standpunt in d...

 Onafhankelijkheid accountant(skantoor), langdurige betrokkenheid en roulatie – complexe regelgeving

Langdurige betrokkenheid van een accountant (of een accountantskantoor[2]) bij een assurance-cliënt leidt tot bedreigingen voor de onafhankelijkheid[3]. De bedreigingen die zich daarb...

 Een uniform elektronisch verslaggevingsformaat voor de jaarlijkse financiële verslaggeving

      Uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, dienen voor boekjaren vanaf 1 januari 2021 de jaarlijkse financiële verslagen op te stell...

 Praktijkvraag: Ten onrechte tussenhoudsterregime van art. 2:408 BW toegepast, met nietig vaststellingsbesluit van de jaarrekening als gevolg

Deze praktijkvraag gaat in op de situatie van een tussenhoudster die in de inrichtings- en publicatiejaarrekening gebruik maakt van de tussenhoudstervrijstelling van art. 2:408 BW. Nadien blijkt da...