TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2022 nr. 1

Mogelijke betekenis van de Shell-zaak voor het arbeidsrecht

mr. dr. H.H. Voogsgeerd1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Rechtbank Den Haag 26 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337

Het vonnis van de rechtbank Den Haag van 26 mei 2021 tussen Milieudefensie e.a. en Shell heeft in binnen- en buitenland nogal wat reacties opgeroepen en is ook al vaak geannoteerd. Internationale normen zoals de Ruggie principes kunnen kleur geven aan de zorgvuldigheidsnorm bij het bepalen of er sprake is van onrechtmatig handelen. Die inkleuring speelt ook een rol bij bedrijfsspecifiek beleid. In deze noot wordt naar de doorwerking van die normen gekeken en meer specifiek of het vonnis ook voor het arbeidsrecht, met name de fundamentele arbeidsnormen zoals dwangarbeid en kinderarbeid, een zekere betekenis kan hebben. Uit de gebruikte terminologie in het vonnis kan worden afgeleid dat dit niet zonder meer het geval is.

1. Inleiding

In mei 2021 deed de rechtbank Den Haag uitspraak in het geschil tussen enerzijds Milieudefensie, zes andere stichtingen en verenigingen e...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Rechtbank Den Haag 26 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337

1. Inleiding

2. Onrechtmatige daad

3. De UNGP principes

4. Reductiepaden

5. Toepasselijkheid van de uitgangspunten uit dit arrest ook buiten het klimaatrecht?

6. Concluderend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. dr. H.H. Voogsgeerd1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2021:5337
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17167

Verder in 2022 nr.1

 Het ene mensenrecht is het andere niet ...

En in het arbeidsrecht krijgt niet ieder mensenrecht, of fundamenteel recht, dezelfde aandacht   In een aantal met het arbeidsrecht samenhangende maatschappelijke debatten wordt veelvuldig beroep g...

 De vrijwilligheid voorbij? Vier vragen over Due Diligence wetgeving

Het Due Diligence onderzoek waarbinnen bedrijven een risicoanalyse van mogelijke mensenrechtenschendingen in de handelsketen uitvoeren, vormt de kern van regulering op het gebied van Internationaal...

 De afweging van grondrechten in het kader van corona

COVID-19 heeft de maatschappij voor dilemma's geplaatst bij de afweging van volksgezondheid en bescherming van kwetsbaren tegenover vrijheden van het individu. In dit artikel schetsen we de onderli...