TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2022 nr. 1

De afweging van grondrechten in het kader van corona

mr. drs. A.F. Fernhout en mr. drs. J.I. Krikke1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

COVID-19 heeft de maatschappij voor dilemma's geplaatst bij de afweging van volksgezondheid en bescherming van kwetsbaren tegenover vrijheden van het individu. In dit artikel schetsen we de onderliggende rechten en vrijheden die vastgelegd zijn in het Europese grondrechtenkader, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en nationale arbeidswetgeving en gaan we in op de vraag hoe deze tegen elkaar moeten worden afgewogen in de context van corona maatregelen.

1. Introductie

In een recent artikel in de Franse krant Le Monde2 sprak de Franse president Macron zich uit over ongevaccineerde landgenoten. Hij merkte op dat zij een "immens morele fout maken" door de vrijheden van anderen te bedreigen en dat hij zelf "veel zin heeft om ze te kwaad te maken." In de commotie die ontstond over zijn uitspraken, lichtte Macron toe dat hij hiermee het belang wilde benadrukken van de Franse vaccinatiestrategie en zijn verantwoordelijkheid om gevaccineerde Franse bu...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introductie

2. Conflicterende grondrechten

2.1. Recht op zelfbeschikking en lichamelijke integriteit

2.2. Recht op gezondheid

2.3. Bij wet voorzien

3. Verhouding grondrechten/AVG

3.1. AVG en grondrechten: EU-perspectief

3.2. Wettelijke Basis

3.3. Verkenning in de context van corona

3.3.1. Check QR-code door werkgever

3.3.2. Ontslag op staande voet

3.3.3. Vaccinatie

4. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. A.F. Fernhout en mr. drs. J.I. Krikke1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17168

Verder in 2022 nr.1

 Het ene mensenrecht is het andere niet ...

En in het arbeidsrecht krijgt niet ieder mensenrecht, of fundamenteel recht, dezelfde aandacht   In een aantal met het arbeidsrecht samenhangende maatschappelijke debatten wordt veelvuldig beroep g...

 De vrijwilligheid voorbij? Vier vragen over Due Diligence wetgeving

Het Due Diligence onderzoek waarbinnen bedrijven een risicoanalyse van mogelijke mensenrechtenschendingen in de handelsketen uitvoeren, vormt de kern van regulering op het gebied van Internationaal...

 De afweging van grondrechten in het kader van corona

COVID-19 heeft de maatschappij voor dilemma's geplaatst bij de afweging van volksgezondheid en bescherming van kwetsbaren tegenover vrijheden van het individu. In dit artikel schetsen we de onderli...