TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2022 nr. 1

De vrijwilligheid voorbij? Vier vragen over Due Diligence wetgeving

dr. S.J. Rombouts1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Due Diligence onderzoek waarbinnen bedrijven een risicoanalyse van mogelijke mensenrechtenschendingen in de handelsketen uitvoeren, vormt de kern van regulering op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het huidige instrumentarium op dit gebied kent een grotendeels vrijwillig karakter, maar op verschillende niveaus (nationaal, regionaal, internationaal) is bindende wetgeving in opkomst, zo ook in Nederland. Voor een juiste uitvoering van Due Diligence onderzoek is een goed begrip nodig van (a) het internationaal normatief kader; (b) de te respecteren mensen- en arbeidsrechten en (c) de stappen uit het Due Diligence onderzoek. Deze bijdrage belicht deze elementen en de bouwstenen voor toekomstige wetgeving en analyseert of het ontwikkelen van nationale wetgeving wenselijk is.

Het bedrijfsleven speelt een cruciale rol bij het aanpakken van sociale, economische en ecologische problemen in een steeds verder globaliserende economie. Deze brede...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wat is de internationale normatieve basis voor HRDD?

2. Welke arbeidsrechten vallen onder de HRDD-verantwoordelijkheid van de private sector?

3. Op welke wijze dient het HRDD-onderzoek te geschieden?

4. Welke bindende initiatieven zijn er en wat is de Nederlandse inbreng?

4.1. Ontwikkelingen buiten Nederland

4.2. De Convenanten Aanpak

4.3. De Wet zorgplicht kinderarbeid

4.4. Bouwstenen voor brede HRDD-wetgeving

5. Afsluitende beschouwing: de vrijwilligheid voorbij?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. S.J. Rombouts1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17166

Verder in 2022 nr.1

 Het ene mensenrecht is het andere niet ...

En in het arbeidsrecht krijgt niet ieder mensenrecht, of fundamenteel recht, dezelfde aandacht   In een aantal met het arbeidsrecht samenhangende maatschappelijke debatten wordt veelvuldig beroep g...

 De vrijwilligheid voorbij? Vier vragen over Due Diligence wetgeving

Het Due Diligence onderzoek waarbinnen bedrijven een risicoanalyse van mogelijke mensenrechtenschendingen in de handelsketen uitvoeren, vormt de kern van regulering op het gebied van Internationaal...

 De afweging van grondrechten in het kader van corona

COVID-19 heeft de maatschappij voor dilemma's geplaatst bij de afweging van volksgezondheid en bescherming van kwetsbaren tegenover vrijheden van het individu. In dit artikel schetsen we de onderli...