Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 2

Onrechtmatige daad en de risicoaansprakelijkheid ex art. 6:174 BW in het huurrecht

mr. B.N. Cammelbeeck1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus 'huur- en verbintenissenrecht', waarin aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene verbintenisrechtelijke bepalingen in het huurrecht. In dit artikel wordt eerst op hoofdlijnen het leerstuk van de onrechtmatige daad en de risicoaansprakelijkheid van art. 6:174 BW uiteengezet. Vervolgens wordt ingegaan op de onderlinge samenloop tussen beide grondslagen van aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid die voortvloeit uit art. 7:208 BW. Tot slot wordt ingegaan op de mogelijkheid van de verhuurder om deze wettelijke aansprakelijkheid contractueel uit te sluiten of te beperken.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad

2. Aansprakelijkheid op grond van art. 6:174 BW

2.1. Algemeen

2.2. Hoofdregel

2.3. De uitzondering van art. 6:181 BW

3. Samenloop tussen verschillende rechtsvorderingen

3.1. Samenloop tussen art. 6:162 BW en art. 6:174 BW

3.2. Samenloop tussen art. 6:174 BW en art. 7:208 BW

3.3. Samenloop tussen art. 6:162 BW en art. 7:208 BW

4. Exoneratie door verhuurder mogelijk?

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. B.N. Cammelbeeck1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16095

Verder in 2020 nr.2

 Voorwoord

Het is een bijzondere, om niet te zeggen bijna surrealistisch aandoende, tijd. Op het moment dat ik dit voorwoord voor het tweede TvHB nummer van 2020 schrijf, heeft het coronavirus Nederland (en d...

 Onrechtmatige daad en de risicoaansprakelijkheid ex art. 6:174 BW in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus 'huur- en verbintenissenrecht', waarin aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene verbintenisrechtelijke bepalingen in het huurrecht....

 Derdenwerking van overeenkomsten, toegespitst op het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’. Door de gelaagde structuur van het BW dienen partijen ermee rekening te houden dat ook in het huurrecht sprake kan zi...

 Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord: de (on)mogelijkheden tot het wijzigen en beëindigen van lopende huurovereenkomsten

In het kader van het programma ‘Herijking Faillissementsrecht’ is op 5 juli 2019 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend betreffende de Wet homologatie onderhands a...

 Huurrecht en aanbestedingsrecht, when two worlds collide

In een uitspraak van de Kantonrechter Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, van 10 juli 2018 werd een huurovereenkomst ter zake een parkeerterrein in Harlingen gekwalificeerd als ...