TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2022 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. dr. N. Zekic
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. K. Janssens
mr. A.L. Mertens
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Artikel

Het ene mensenrecht is het andere niet ...

prof. mr. G.C. Boot1

En in het arbeidsrecht krijgt niet ieder mensenrecht, of fundamenteel recht, dezelfde aandacht   In een aantal met het arbeidsrecht samenhangende maatschappelijke debatten wordt veelvuldig beroep gedaan op mensenrechten, en in andere discussies blijft het op dat vlak opvallend stil. Is daarvoor een verklaring te geven? Heeft het te maken met het specifieke mensenrecht, of met de felheid van het maatschappelijke debat?   De juridische discussie of een coronatoegangsbewijs op de werkvloer in sommige sectoren verplicht kan worden gesteld gaat bij uitstek... abonneren of dit artikel kopen.

De vrijwilligheid voorbij? Vier vragen over Due Diligence wetgeving

dr. S.J. Rombouts1

Het Due Diligence onderzoek waarbinnen bedrijven een risicoanalyse van mogelijke mensenrechtenschendingen in de handelsketen uitvoeren, vormt de kern van regulering op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het huidige instrumentarium op dit gebied kent een grotendeels vrijwillig karakter, maar op verschillende niveaus (nationaal, regionaal, internationaal) is bindende wetgeving in opkomst, zo ook in Nederland. Voor een juiste uitvoering van Due Diligence onderzoek is een goed begrip nodig van (a) het internationaal normatief kader; (b) de te respecteren me... abonneren of dit artikel kopen.

De afweging van grondrechten in het kader van corona

mr. drs. A.F. Fernhout en mr. drs. J.I. Krikke1

COVID-19 heeft de maatschappij voor dilemma's geplaatst bij de afweging van volksgezondheid en bescherming van kwetsbaren tegenover vrijheden van het individu. In dit artikel schetsen we de onderliggende rechten en vrijheden die vastgelegd zijn in het Europese grondrechtenkader, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en nationale arbeidswetgeving en gaan we in op de vraag hoe deze tegen elkaar moeten worden afgewogen in de context van corona maatregelen. 1. Introductie In een recent artikel in de Franse krant Le Monde[2] sprak de Franse president Macron ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Mogelijke betekenis van de Shell-zaak voor het arbeidsrecht

mr. dr. H.H. Voogsgeerd1

Annotatie bij Rechtbank Den Haag 26 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337 Het vonnis van de rechtbank Den Haag van 26 mei 2021 tussen Milieudefensie e.a. en Shell heeft in binnen- en buitenland nogal wat reacties opgeroepen en is ook al vaak geannoteerd. Internationale normen zoals de Ruggie principes kunnen kleur geven aan de zorgvuldigheidsnorm bij het bepalen of er sprake is van onrechtmatig handelen. Die inkleuring speelt ook een rol bij bedrijfsspecifiek beleid. In deze noot wordt naar de doorwerking van die normen gekeken en meer specifiek of het vonnis ook voor het arb... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS