Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2022 nr. 1

Voorwoord

M.J.J.M. Essers Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

Het Tijdschrift voor Staatssteun heeft een zusje gekregen, Selectie & Essentie Staatssteun- en Aanbestedingsrecht. Voor onze abonnees is deze maandelijkse informatiedienst voor staatssteun en aanbestedingsrecht een onderdeel van het abonnement en daarmee kosteloos. Zo is er een taakverdeling binnen de familie waarin Selectie & Essentie met haar signaleringen in de actualiteit voorziet en het Tijdschrift voor Staatssteun met haar artikelen in een verdieping. Samen moeten ze leiden tot een goed begrip van de uitgangspunten van het staatssteunrecht en de daaraan ten grondslag liggende economische orde en Essentie Staatssteun- en Aanbestedingsrecht in een actuele kennis daarvan.

 

De eindredactie van broer en zus draag ik, na bijna tien jaar, nu graag over aan Pieter Kuypers, al jarenlang lid van de redactie en erkend deskundige op het gebied van het staatssteunrecht, in de verwachting  dat broer en zus zich onder zijn hoede en met hulp van de redactie, de rubrieksredacteuren, de lezers en de uitgever voorspoedig blijven ontwikkelen.

 

Een terugblik op de afgelopen tien jaren leert dat de kenmerken van de economische ordening en de daarbij geldende regels voortdurend veranderen (en daarmee ook de daaraan ontleende rechts-gebieden, zoals het staatssteunrecht). Verder leert die terugblik dat het staatssteunrecht niet kan worden beoefend zonder een goede kennis van aangrenzende rechtsgebieden en de onderliggende economie. Een verbod aan overheden van concurrentievervalsing door bevoordeling van bepaalde ondernemingen is bijvoorbeeld ook te vinden in aangrenzende rechtsgebieden als het mededingingsrecht (Wet markt en overheid) en het aanbestedingsrecht (Aanbestedingswet). Er is sprake van vloeiende grenzen tussen deze gebieden, zodat bij veel vraagstukken een integrale toepassing vereist is. De redactie van het Tijdschrift voor Staatssteun heeft geprobeerd om in haar samenstelling en bij de selectie van onderwerpen rekening te houden met de dynamiek en de vloeibare grenzen van het staatssteunrecht. We denken dat de abonnees daar behoefte aan hebben en dus mee gediend zijn.

 

Er nemen twee redactieleden afscheid die de afgelopen jaren eraan hebben bijgedragen dat het tijdschrift de hiervoor geschetste formule heeft kunnen realiseren. Dat zijn Paul Hogenhuis en Mathijs Visser. Paul Hogenhuis is beleidsmedewerker van de provincie Noord-Brabant en heeft met zijn inzet ervoor gezorgd dat de redactie bij het bepalen van onderwerpen steeds rekening kon houden met de behoefte van decentrale overheden. Paul neemt in dit nummer afscheid met een artikel over een besluit op bezwaar van de ACM inzake een klacht over bevoordeling door het aanprijzen van overheidsfondsen, dat hij samen met Jochen Meulman schreef. Peggy van 't Veer, eveneens werkzaam voor deze provincie, zal Paul opvolgen. Mathijs Visser, die meer dan 20 jaar in Nederland een vooraanstaande rol speelde als mededingingseconoom, is onlangs met dit werk gestopt en ook met zijn redactiewerkzaamheden. Binnen de redactie dacht Mathijs vooral mee over onderwerpen van economische aard. Binnenkort hopen we ook in zijn opvolging te voorzien. De tweede bijdrage in dit nummer van de hand van Hans Visser en Tom Binder gaat over zo een economisch getint onderwerp, namelijk de vraag wanneer er met een lening een economisch voordeel wordt verstrekt.   

 

Het nieuwe plaatje van de redactie is daarmee nog niet compleet. Behalve Peggy, verwelkomen we, tot slot, nog twee andere nieuwe redactieleden. Dat zijn Emma Besselink en Ali al Khatib. Allebei hebben ze hun sporen voor het tijdschrift de afgelopen jaren al ruimschoots verdiend als rubrieksredacteur. Zij treden in de voetsporen van Cees Dekker, die eerder dit jaar de redactie verliet.

 

Met een sterke rubrieksredactie, waaruit de redactie zo nodig versterkt kan worden, de aanvulling van het tijdschrift met Selectie & Essentie, een vernieuwde redactie die breed blijft samengesteld en een rechtsgebied dat voor overheden en ondernemers door de jaren heen alleen maar relevanter lijkt te worden, zal er ook komende jaren een interessant Tijdschrift voor Staatssteun mogelijk zijn!     

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
M.J.J.M. Essers
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/17239

Verder in 2022 nr.1

 Voorwoord

Het Tijdschrift voor Staatssteun heeft een zusje gekregen, Selectie & Essentie Staatssteun- en Aanbestedingsrecht. Voor onze abonnees is deze maandelijkse informatiedienst voor staatssteun en a...

 Wet markt en overheid: aanprijzen van overheidsfondsen voortaan achter een betaalmuur?

Op de drempel van het vorige jaar, op 21 december 2021, heeft de Autoriteit Consument en Markt beslist[2] op het bezwaarschrift van MKB Multifunds B.V. tegen haar besluit van 23 februari 2021. Deze...

 De marktconformiteit van leningen: kansen tussen benadering en benchmark

Het vaststellen van de marktconformiteit van leningen blijkt in de praktijk meer dan eens geen sinecure. De benaderende maatstaf van de Europese Commissie biedt niet altijd uitkomst, en een valabel...

 Wet, Markt en Overheid

Rechtbank Rotterdam 14 oktober 2021 inzake algemeen belangbesluit beschermingsbewind in eigen beheer door de gemeente Den Bosch, ECLI:NL:RBROT:2021:10042   Feiten Een kantonrechter kan besl...

 Actualiteiten

Cursussen / Seminars The New State Aid Guidelines – Risk Finance, and Financial Instruments under Structural Funds Datum: 22-23 juni 2022 Locatie: Hybride, online en op locatie te Athene ...

 Europese Commissie

Besluiten Steunmaatregel SA.100486, de Europese Commissie keurt een vrachtvervoerregeling (van 120 miljoen EUR) goed om duurzaam goederenvervoer per spoor te ondersteunen in Spanje. Op 27 januari...