Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2022 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

Redactie

mr. A.A. al Khatib
mr. E.E.M. Besselink
mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. M. C. van Heezik/ box 8.1
mr. A.H.G. Herwijnen
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
mr. K. van de Casteele
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. D. Hoefnagels
mr. P. Kampschreur
mr. C.A.M. Lombert
mr. A. Looijestijn-Clearie
mr. J. Meulman
mr. R. Rodenrijs
mr. H.C. van Scherpenseel
mr. T.C. Topp

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

 

Inleiding

Voorwoord

M.J.J.M. Essers

Het Tijdschrift voor Staatssteun heeft een zusje gekregen, Selectie & Essentie Staatssteun- en Aanbestedingsrecht. Voor onze abonnees is deze maandelijkse informatiedienst voor staatssteun en aanbestedingsrecht een onderdeel van het abonnement en daarmee kosteloos. Zo is er een taakverdeling binnen de familie waarin Selectie & Essentie met haar signaleringen in de actualiteit voorziet en het Tijdschrift voor Staatssteun met haar artikelen in een verdieping. Samen moeten ze leiden tot een goed begrip van de uitgangspunten van het staatssteunrecht en de daaraan ten grondslag liggen... ...lees meer

Artikel

Wet markt en overheid: aanprijzen van overheidsfondsen voortaan achter een be...

mr. P.A.E.M. Hogenhuis en mr. J. Meulman1

Op de drempel van het vorige jaar, op 21 december 2021, heeft de Autoriteit Consument en Markt beslist[2] op het bezwaarschrift van MKB Multifunds B.V. tegen haar besluit van 23 februari 2021. Deze zaak is uniek, niet alleen omdat deze noopt tot een lastige beleidswijziging bij de Minister, maar vooral omdat het aanprijzen van zijn ontwikkeling- en investeringsfonds is aangemerkt als een ongeoorloofde bevoordeling van een overheidsbedrijf in de zin van artikel 25j Mw. jo. artikel 9 Besluit Markt en Overheid. 1. Primair besluit Op 23 februari 2021 heeft de ACM... abonneren of dit artikel kopen.

De marktconformiteit van leningen: kansen tussen benadering en benchmark

drs. J. Visser en mr. T.J. Binder1

Het vaststellen van de marktconformiteit van leningen blijkt in de praktijk meer dan eens geen sinecure. De benaderende maatstaf van de Europese Commissie biedt niet altijd uitkomst, en een valabele benchmark lijkt op het eerste gezicht vaak te ontbreken. In dit artikel worden kansen tussen benadering en benchmark gesignaleerd.   1. Inleiding Het gekozen steuninstrument is medebepalend voor het zwaartepunt binnen de staatssteunrechtelijke beoordeling onder artikel 107 lid 1 Verdrag betreffende de Werking van de Europese binnen Unie ("VWEU"). Zo zal in het gev... abonneren of dit artikel kopen.

Wet, Markt en Overheid

mr. D. Hoefnagels, mr. P.A.E.M. Hogenhuis, mr. J. Meulman, mr. R. Rodenrijs en mr. T. Topp

Rechtbank Rotterdam 14 oktober 2021 inzake algemeen belangbesluit beschermingsbewind in eigen beheer door de gemeente Den Bosch, ECLI:NL:RBROT:2021:10042   Feiten Een kantonrechter kan besluiten dat een bewindvoerder de financiële verantwoordelijkheid helemaal overneemt, als een persoon die verantwoordelijkheid niet kan dragen. Indien deze persoon niet genoeg financiële middelen heeft om het beschermingsbewind zelf te bekostigen, dient een gemeente bijzondere bijstand te verlenen. Een gemeente is namelijk verantwoordelijk voor de schu... abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteiten

mr. T.J. Binder

Cursussen / Seminars The New State Aid Guidelines – Risk Finance, and Financial Instruments under Structural Funds Datum: 22-23 juni 2022 Locatie: Hybride, online en op locatie te Athene Organisatie: Lexxion Publisher Tweedaags hybride evenement in het teken van de nieuwe Richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van risicofinancieringsinvesteringen.   Milestones in State Aid Case Law Edition 2022 Datum: 26 juni 2022 abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib, mr. R.D.R. Walon, mr. W. De Cock en mr. G.A. Dictus1

Europees HvJ C-915/19, C-916/19 en C-917/19, 28 oktober 2021 Eco Fox Srl e.a. t. Ministero dell'Economia e delle Finanze e.a   Inzake: prejudiciële vraag, markt voor biodiesel, fiscale steunregeling, accijns, nieuwe steun, bestaande steun, wijziging verdelingscriteria.   Feiten: Deze zaak betreft drie gevoegde beroepen over een door de Italiaanse overheid vastgestelde en door de Commissie goedgekeurde steunregeling die erop gericht was de totstandkoming van de nationale markt voor biodiesel te be... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Europese Commissie

mr. A. Looijestijn-Clearie M.A. en W. Oudenaarden

Besluiten Steunmaatregel SA.100486, de Europese Commissie keurt een vrachtvervoerregeling (van 120 miljoen EUR) goed om duurzaam goederenvervoer per spoor te ondersteunen in Spanje. Op 27 januari 2022 heeft Spanje een regeling om het vrachtvervoer te stimuleren door over te stappen van wegvervoer naar duurzaam spoorvervoer bij de Europese Commissie aangemeld. De regeling voorziet in de verbetering van milieuprestaties van het spoorvervoer. De regeling is in overeenstemming met de doelstellingen van de strategie van de Europese Commissie voor duurzame en slimme mobilit... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS