Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2022 nr. 1

De marktconformiteit van leningen: kansen tussen benadering en benchmark

drs. J. Visser en mr. T.J. Binder1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het vaststellen van de marktconformiteit van leningen blijkt in de praktijk meer dan eens geen sinecure. De benaderende maatstaf van de Europese Commissie biedt niet altijd uitkomst, en een valabele benchmark lijkt op het eerste gezicht vaak te ontbreken. In dit artikel worden kansen tussen benadering en benchmark gesignaleerd.  

1. Inleiding

Het gekozen steuninstrument is medebepalend voor het zwaartepunt binnen de staatssteunrechtelijke beoordeling onder artikel 107 lid 1 Verdrag betreffende de Werking van de Europese binnen Unie ("VWEU"). Zo zal in het geval van een rechtstreekse subsidie doorgaans snel zijn voldaan aan het vereiste dat de begunstigde van een steunmaatregel of steunregeling daarmee een economisch voordeel moet verkrijgen. Dit uitgangspunt vindt voor de Nederlandse praktijk ten dele bevestiging in het subsidiebegrip van de Algemene wet bestuursrecht ("Awb").2 Onder subsidie wordt namelijk verstaan: de aanspraak op financiële midde...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Juridisch kader

2.1. Steunelement van leningen

2.2. Marktconformiteit van leningen

2.3. Benaderende maatstaf

3. Alternatieve methodiek 

3.1. Bepalen kredietwaardigheid

3.2. Bepalen rente

3.3. Bepalen kredietrisico opslag

3.4. Momentopname

3.5. Vergelijking kredietrisico-opslagen afgelopen twee jaar

3.6. Valabele benchmark?

4. Conclusie: kansen tussen benadering en benchmark

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. J. Visser en mr. T.J. Binder1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/17241

Verder in 2022 nr.1

 Voorwoord

Het Tijdschrift voor Staatssteun heeft een zusje gekregen, Selectie & Essentie Staatssteun- en Aanbestedingsrecht. Voor onze abonnees is deze maandelijkse informatiedienst voor staatssteun en a...

 Wet markt en overheid: aanprijzen van overheidsfondsen voortaan achter een betaalmuur?

Op de drempel van het vorige jaar, op 21 december 2021, heeft de Autoriteit Consument en Markt beslist[2] op het bezwaarschrift van MKB Multifunds B.V. tegen haar besluit van 23 februari 2021. Deze...

 De marktconformiteit van leningen: kansen tussen benadering en benchmark

Het vaststellen van de marktconformiteit van leningen blijkt in de praktijk meer dan eens geen sinecure. De benaderende maatstaf van de Europese Commissie biedt niet altijd uitkomst, en een valabel...

 Wet, Markt en Overheid

Rechtbank Rotterdam 14 oktober 2021 inzake algemeen belangbesluit beschermingsbewind in eigen beheer door de gemeente Den Bosch, ECLI:NL:RBROT:2021:10042   Feiten Een kantonrechter kan besl...

 Actualiteiten

Cursussen / Seminars The New State Aid Guidelines – Risk Finance, and Financial Instruments under Structural Funds Datum: 22-23 juni 2022 Locatie: Hybride, online en op locatie te Athene ...

 Europese Commissie

Besluiten Steunmaatregel SA.100486, de Europese Commissie keurt een vrachtvervoerregeling (van 120 miljoen EUR) goed om duurzaam goederenvervoer per spoor te ondersteunen in Spanje. Op 27 januari...