Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2022 nr. 1

Wet markt en overheid: aanprijzen van overheidsfondsen voortaan achter een betaalmuur?

mr. P.A.E.M. Hogenhuis en mr. J. Meulman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op de drempel van het vorige jaar, op 21 december 2021, heeft de Autoriteit Consument en Markt beslist2 op het bezwaarschrift van MKB Multifunds B.V. tegen haar besluit van 23 februari 2021. Deze zaak is uniek, niet alleen omdat deze noopt tot een lastige beleidswijziging bij de Minister, maar vooral omdat het aanprijzen van zijn ontwikkeling- en investeringsfonds is aangemerkt als een ongeoorloofde bevoordeling van een overheidsbedrijf in de zin van artikel 25j Mw. jo. artikel 9 Besluit Markt en Overheid.

1. Primair besluit

Op 23 februari 2021 heeft de ACM het besluit3 (hierna: "het besluit in primo" of "BIP") genomen op een klacht ('signaal' in ACM-terminologie) met als conclusie dat de Minister van Economische zaken en Klimaat (hierna "EZK") diverse bepalingen van de Mededingingswet ("Mw," of "de Wet Markt en Overheid"), met name artikel 25j Mw, niet had overtreden. De vraag speelde in de relatie tussen die Minister en twee overheidsbedrijven, ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Primair besluit

2. Feiten

3. BIP: geen overtreding van Wet MenO

4. Bezwaargronden

5. Oordeel in bezwaar: ongegrondverklaringen

6. Oordeel in bezwaar: gegrondverklaring bevoordeling door pre-marketing

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.A.E.M. Hogenhuis en mr. J. Meulman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/17240

Verder in 2022 nr.1

 Voorwoord

Het Tijdschrift voor Staatssteun heeft een zusje gekregen, Selectie & Essentie Staatssteun- en Aanbestedingsrecht. Voor onze abonnees is deze maandelijkse informatiedienst voor staatssteun en a...

 Wet markt en overheid: aanprijzen van overheidsfondsen voortaan achter een betaalmuur?

Op de drempel van het vorige jaar, op 21 december 2021, heeft de Autoriteit Consument en Markt beslist[2] op het bezwaarschrift van MKB Multifunds B.V. tegen haar besluit van 23 februari 2021. Deze...

 De marktconformiteit van leningen: kansen tussen benadering en benchmark

Het vaststellen van de marktconformiteit van leningen blijkt in de praktijk meer dan eens geen sinecure. De benaderende maatstaf van de Europese Commissie biedt niet altijd uitkomst, en een valabel...

 Wet, Markt en Overheid

Rechtbank Rotterdam 14 oktober 2021 inzake algemeen belangbesluit beschermingsbewind in eigen beheer door de gemeente Den Bosch, ECLI:NL:RBROT:2021:10042   Feiten Een kantonrechter kan besl...

 Actualiteiten

Cursussen / Seminars The New State Aid Guidelines – Risk Finance, and Financial Instruments under Structural Funds Datum: 22-23 juni 2022 Locatie: Hybride, online en op locatie te Athene ...

 Europese Commissie

Besluiten Steunmaatregel SA.100486, de Europese Commissie keurt een vrachtvervoerregeling (van 120 miljoen EUR) goed om duurzaam goederenvervoer per spoor te ondersteunen in Spanje. Op 27 januari...