Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2022 nr. 1

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib, mr. R.D.R. Walon, mr. W. De Cock en mr. G.A. Dictus1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Europees

HvJ C-915/19, C-916/19 en C-917/19, 28 oktober 2021

Eco Fox Srl e.a. t. Ministero dell'Economia e delle Finanze e.a

 

Inzake: prejudiciële vraag, markt voor biodiesel, fiscale steunregeling, accijns, nieuwe steun, bestaande steun, wijziging verdelingscriteria.

 

Feiten: Deze zaak betreft drie gevoegde beroepen over een door de Italiaanse overheid vastgestelde en door de Commissie goedgekeurde steunregeling die erop gericht was de totstandkoming van de nationale markt voor biodiesel te bevorderen door bij ondernemingen een lager accijnstarief te hanteren voor een bepaalde hoeveelheid biodiesel. Het betrof drie verschillende meerjarige steunprogramma's (o. 1-14). In twee arresten heeft de Consiglio di Stato (hoogste bestuursrechter, Italië) specifieke bepalingen van de wetgevingshandelingen waarmee de steunprogramma's werden ingesteld nietig verklaard. Dit zijn de bepalingen w...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europees

HvJ C-915/19, C-916/19 en C-917/19, 28 oktober 2021

HvJ C-174/19 P en C-175/19 P, 6 oktober 2021

HvJ C-933/19 P, 11 november 2021

Gerecht T-678/20, 10 november 2021

België

Raad van State 12 oktober 2021, nr. 251.835 (beschikbaar op www.raadvanstate.be).

Nederland

Rechtbank Den Haag, 11 oktober 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:11041

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 12 oktober 2021, ECLI:NL:CBB:2021:930

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 3 november 2011, ECLI:NL:RVS:2021:2438

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 november 2021 (gepubliceerd op 11 november 2021), ECLI:NL:GHARL:2021:10446

Hoge Raad, 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. A.A. al Khatib, mr. R.D.R. Walon, mr. W. De Cock en mr. G.A. Dictus1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/17245

Verder in 2022 nr.1

 Voorwoord

Het Tijdschrift voor Staatssteun heeft een zusje gekregen, Selectie & Essentie Staatssteun- en Aanbestedingsrecht. Voor onze abonnees is deze maandelijkse informatiedienst voor staatssteun en a...

 Wet markt en overheid: aanprijzen van overheidsfondsen voortaan achter een betaalmuur?

Op de drempel van het vorige jaar, op 21 december 2021, heeft de Autoriteit Consument en Markt beslist[2] op het bezwaarschrift van MKB Multifunds B.V. tegen haar besluit van 23 februari 2021. Deze...

 De marktconformiteit van leningen: kansen tussen benadering en benchmark

Het vaststellen van de marktconformiteit van leningen blijkt in de praktijk meer dan eens geen sinecure. De benaderende maatstaf van de Europese Commissie biedt niet altijd uitkomst, en een valabel...

 Wet, Markt en Overheid

Rechtbank Rotterdam 14 oktober 2021 inzake algemeen belangbesluit beschermingsbewind in eigen beheer door de gemeente Den Bosch, ECLI:NL:RBROT:2021:10042   Feiten Een kantonrechter kan besl...

 Actualiteiten

Cursussen / Seminars The New State Aid Guidelines – Risk Finance, and Financial Instruments under Structural Funds Datum: 22-23 juni 2022 Locatie: Hybride, online en op locatie te Athene ...

 Europese Commissie

Besluiten Steunmaatregel SA.100486, de Europese Commissie keurt een vrachtvervoerregeling (van 120 miljoen EUR) goed om duurzaam goederenvervoer per spoor te ondersteunen in Spanje. Op 27 januari...