Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 5

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Pacht

Fosfaatrechten

Aanspraak fosfaatrechten verpachter. Toepassing arrest 26 maart 2019 ( ECLI:NL:GHARL:2019:2544 ). Tussen partijen bestond een hoevepachtovereenkomst. Bij het einde daarvan in 2017 heeft de verpachter een voorbehoud gemaakt ten aanzien van fosfaatrechten. In deze procedure wil hij een verklaring voor recht dat hij aanspraak kan maken op een deel van de fosfaatrechten van pachter. Het hof oordeelt net als de pachtkamer dat de verpachter die aanspraak heeft. Hof Arnhem-Leeuwarden 19-04-2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3034

De pachter had zowel met de BV als de eigenaar van de rest van het landgoed een reguliere pachtovereenkomst die allebei in 2019 door ontbinding zijn beëindigd. De BV en de eigenaar maken aanspraak op fosfaatrechten waarbij zij de pachtarealen van beide pachtovereenkomsten optellen om boven het minimum van 15 ha uit te komen....

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pacht

Zakelijke rechten

Ruimtelijke Ordening

Beheer landelijk gebied

Structuurbeleid

Marktordening

Dieren

Planten

Producten

Milieurecht

Rechtspersonen

Fiscaal recht

Bedrijfsopvolging

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17270

Verder in 2022 nr.5

 Vrijwillige opkoop en kapotte natuur: the perfect storm?

Op 1 april 2022 schreef een strijdbare minister Van der Wal-Zeggelink een brief aan de Tweede Kamer.[1] In de brief belooft ze zich in te spannen voor een schoon en leefbaar land met een rijke natu...

 Box 3 na het kerstarrest, de landbouwvrijstelling en inflatie – Update

1. Actuele ontwikkelingen In mijn bijdrage in TvAR 2022, nr. 3, ben ik ingegaan op een aantal actuele ontwikkelingen die de fiscale positie van landbouwgrond raken: de evaluatie van de landbouwvrij...

 Stikstofrechten bestaan niet

In het artikel 'Stikstofrechten: gouden bergen of gebakken lucht?' stelde ik (RL) als eerste vraag: wat zijn stikstofrechten eigenlijk?[2] Dit in vervolg op twee eerdere artikelen in dit tijdschrif...

 Aankondigingen

  Alles over Agro-fiscaliteit 2022 (2-daagse cursus)   Fiscale regelingen zijn van groot belang voor allerlei bedrijfsbeslissingen. Ook op persoonlijk vlak grijpt de fiscaliteit diep i...