Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 5

Stikstofrechten bestaan niet

mr. D.W. Bruil en mr. R. Ligtvoet1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het artikel 'Stikstofrechten: gouden bergen of gebakken lucht?' stelde ik (RL) als eerste vraag: wat zijn stikstofrechten eigenlijk?2 Dit in vervolg op twee eerdere artikelen in dit tijdschrift,3 die vooral gingen over stikstofrechten in relatie tot pacht.

1.  Inleiding

De vraag 'wat zijn stikstofrechten eigenlijk?' is niet gemakkelijk te beantwoorden, zeker als men als titel aan dit artikel meegeeft dat zij niet bestaan. Vastgesteld kan worden dat het begrip in het (agrarisch) taalgebruik en in de praktijk is ingeburgerd. Men kan stikstofrechten kopen en verkopen,4 men kan ze (ver)leasen, stikstofrechten kunnen vervallen, kortom er wordt over gesproken als waren het zaken of rechten. Vervolgens kan worden vastgesteld dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld fosfaatrechten, varkensrechten en pluimveerechten, die in de Meststoffenwet zijn gedefinieerd en geregeld, stikstofrechten niet in wet- of regelgeving zijn gedefinieerd. Ook vallen zij niet...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1.  Inleiding

2. Vergunningen

3. Een vergunning kan ook zijn vervallen of worden ingetrokken

4. Saldering

5. Hoe zit het civielrechtelijk?

6. Kun je stikstofrechten overdragen?

7. Stoffelijk voordeel

8. Kun je eigenaar zijn van stikstofrechten?

9. Overeenkomsten

10. Verleasen

11. Pacht

12. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. D.W. Bruil en mr. R. Ligtvoet1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17264

Verder in 2022 nr.5

 Vrijwillige opkoop en kapotte natuur: the perfect storm?

Op 1 april 2022 schreef een strijdbare minister Van der Wal-Zeggelink een brief aan de Tweede Kamer.[1] In de brief belooft ze zich in te spannen voor een schoon en leefbaar land met een rijke natu...

 Box 3 na het kerstarrest, de landbouwvrijstelling en inflatie – Update

1. Actuele ontwikkelingen In mijn bijdrage in TvAR 2022, nr. 3, ben ik ingegaan op een aantal actuele ontwikkelingen die de fiscale positie van landbouwgrond raken: de evaluatie van de landbouwvrij...

 Stikstofrechten bestaan niet

In het artikel 'Stikstofrechten: gouden bergen of gebakken lucht?' stelde ik (RL) als eerste vraag: wat zijn stikstofrechten eigenlijk?[2] Dit in vervolg op twee eerdere artikelen in dit tijdschrif...

 Aankondigingen

  Alles over Agro-fiscaliteit 2022 (2-daagse cursus)   Fiscale regelingen zijn van groot belang voor allerlei bedrijfsbeslissingen. Ook op persoonlijk vlak grijpt de fiscaliteit diep i...