Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 5

Box 3 na het kerstarrest, de landbouwvrijstelling en inflatie – Update

mr. A. Verduijn RB1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Actuele ontwikkelingen

In mijn bijdrage in TvAR 2022, nr. 3, ben ik ingegaan op een aantal actuele ontwikkelingen die de fiscale positie van landbouwgrond raken: de evaluatie van de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting, het kerstarrest van de Hoge Raad inzake 'box 3' en de inflatie. Zo ongeveer een dag na de uiterste inleverdatum van die bijdrage, op 15 april, verschenen van de hand van staatsecretaris van Financiën Van Rij een 'Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement' en een 'Voorbereidingsbrief technische briefing box 3'. In de Contourennota wordt vooral ingegaan op de toekomstige inrichting van een nieuw stelsel van belastingheffing over inkomen uit (privé)vermogen. De voorbereidingsbrief is gewijd aan het rechtsherstel bij al opgelegde box 3-aanslagen, de box 3-heffing over jaren waarvan de (definitieve) aanslagen nog niet zijn opgelegd (in het bijzonder 2021 en 2022) en de spoedwetgeving voor 2023 en 2024. Deze b...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Actuele ontwikkelingen

2. Rechtsherstel voor de jaren tot en met 2022

2.1. Welke aanslagen?

2.2. Wijze van rechtsherstel: welke vermindering?

3. Spoedwetgeving 2023 en 2024

4. Naar een nieuw stelsel in 2025

5. Voorjaarsnota 2022: compenserende belastingverhogingen

6. CPB-rapport 'Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht'

7. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. Verduijn RB1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17263

Verder in 2022 nr.5

 Vrijwillige opkoop en kapotte natuur: the perfect storm?

Op 1 april 2022 schreef een strijdbare minister Van der Wal-Zeggelink een brief aan de Tweede Kamer.[1] In de brief belooft ze zich in te spannen voor een schoon en leefbaar land met een rijke natu...

 Box 3 na het kerstarrest, de landbouwvrijstelling en inflatie – Update

1. Actuele ontwikkelingen In mijn bijdrage in TvAR 2022, nr. 3, ben ik ingegaan op een aantal actuele ontwikkelingen die de fiscale positie van landbouwgrond raken: de evaluatie van de landbouwvrij...

 Stikstofrechten bestaan niet

In het artikel 'Stikstofrechten: gouden bergen of gebakken lucht?' stelde ik (RL) als eerste vraag: wat zijn stikstofrechten eigenlijk?[2] Dit in vervolg op twee eerdere artikelen in dit tijdschrif...

 Aankondigingen

  Alles over Agro-fiscaliteit 2022 (2-daagse cursus)   Fiscale regelingen zijn van groot belang voor allerlei bedrijfsbeslissingen. Ook op persoonlijk vlak grijpt de fiscaliteit diep i...