Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2022 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

 

Inleiding

Vrijwillige opkoop en kapotte natuur: the perfect storm?

mr. R. Ligtvoet

Op 1 april 2022 schreef een strijdbare minister Van der Wal-Zeggelink een brief aan de Tweede Kamer.[1] In de brief belooft ze zich in te spannen voor een schoon en leefbaar land met een rijke natuur, waarin tegelijkertijd succesvol kan worden ondernomen. Klimaat, biodiversiteit, bodem, water en lucht; het zijn allemaal onderwerpen die schreeuwen om aandacht. De veelbesproken oplossing is het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Terloops noemt de minister ook nog andere enorme opgaven, zoals de energietransitie, woningbouw, (infrastructurele) bereikbaarheid, de versterking van defensie ... ...lees meer

Artikel

Box 3 na het kerstarrest, de landbouwvrijstelling en inflatie – Update

mr. A. Verduijn RB1

1. Actuele ontwikkelingen In mijn bijdrage in TvAR 2022, nr. 3, ben ik ingegaan op een aantal actuele ontwikkelingen die de fiscale positie van landbouwgrond raken: de evaluatie van de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting, het kerstarrest van de Hoge Raad inzake 'box 3' en de inflatie. Zo ongeveer een dag na de uiterste inleverdatum van die bijdrage, op 15 april, verschenen van de hand van staatsecretaris van Financiën Van Rij een 'Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement' en een 'Voorbereidingsbrief technische briefing box 3'. I... abonneren of dit artikel kopen.

Stikstofrechten bestaan niet

mr. D.W. Bruil en mr. R. Ligtvoet1

In het artikel 'Stikstofrechten: gouden bergen of gebakken lucht?' stelde ik (RL) als eerste vraag: wat zijn stikstofrechten eigenlijk?[2] Dit in vervolg op twee eerdere artikelen in dit tijdschrift,[3] die vooral gingen over stikstofrechten in relatie tot pacht. 1.  Inleiding De vraag 'wat zijn stikstofrechten eigenlijk?' is niet gemakkelijk te beantwoorden, zeker als men als titel aan dit artikel meegeeft dat zij niet bestaan. Vastgesteld kan worden dat het begrip in het (agrarisch) taalgebruik en in de praktijk is ingeburgerd. Men kan stikstofrechten kopen... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Pacht Fosfaatrechten Aanspraak fosfaatrechten verpachter. Toepassing arrest 26 maart 2019 ( ECLI:NL:GHARL:2019:2544 ). Tussen partijen bestond een hoevepachtovereenkomst. Bij het einde daarvan in 2017 heeft de verpachter een voorbehoud gemaakt ten aanzien van fosfaatrechten. In deze procedure wil hij een verklaring voor recht dat hij aanspraak kan maken op een deel van de fosfaatrechten van pachter. Het hof oordeelt net als de pachtkamer dat de verpachter die aanspraak heeft. Hof Arnhem-Leeuwarden 19-04-2022, abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Deel deze pagina:
RSS