Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 2

Voorwoord

mr M. de Rijke Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

 

Op de valreep van het zomer reces biedt deze aflevering van het NTE de volgende bijdragen. 

 

In de zomer van 2022 tasten we nog in het duister over de definitieve regels voor de marktordening voor warmte ondanks dat de consultatie van het wetsvoorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening al dateert van augustus 2020. In de praktijk is de warmtetransitie echter al in gang gezet en daarbij blijkt dat de huidige wet- en regelgeving niet toereikend is om de warmtetransitie te laten slagen. Mrs Erwin Noordover en Rieneke Jager beschrijven in hun artikel waar het volgens hen aan schort. Zij bespreken vervolgens of en hoe aankomende wetgeving kan leiden tot een geslaagde warmtetransitie.

 

De tweede bijdrage is een bespreking van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 27 januari 2022 in de zaak Fondul Proprietatea. Mr Sebastiaan Cnossen geeft aan de hand van deze uitspraak zijn beschouwingen op het spanningsveld tussen enerzijds het uitgangspunt van de soevereiniteit van EU lidstaten ten aanzien van de exploitatie van hun energiebronnen zoals dat is neergelegd in artikel 194 VWEU en anderzijds de Europeesrechtelijke begrenzingen van dit uitgangspunt voor maatregelen van lidstaten ten aanzien van de leverings- en voorzieningszekerheid.

 

Leveringszekerheid vormde ook het thema van de bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht op 22 april 2022, zij het dat dit betrekking had op gas. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u in deze aflevering.

 

De redactie hoopt dat u met deze bijdragen en de vaste rubrieken de vakantieperiode goed kunt doorkomen en wenst u een fijne zomer!

 

Namens de redactie,

 

Michelle de Rijke

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr M. de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17304

Verder in 2022 nr.2

 Voorwoord

  Op de valreep van het zomer reces biedt deze aflevering van het NTE de volgende bijdragen.    In de zomer van 2022 tasten we nog in het duister over de definitieve regels voor d...

 De warmtetransitie geslaagd? De samenhang tussen de (toekomstige) wetgeving nader bezien.

Over de ambities die zien op een klimaatneutraal Nederland in 2050 is al het nodige geschreven.[2] Onderdeel van klimaatneutraal Nederland is de doelstelling om de gebouwde omgeving v...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 22 april 2022 - Leveringszekerheid gas

Op vrijdag 22 april 2022 vond ten kantore van Pels Rijcken voor het eerst sinds 19 oktober 2019 (als gevolg van de coronapandemie) weer een fysieke bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor En...

 Signaleringen

1. Rapporten en publicaties Vanaf 2022 verschijnt het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht alleen elektronisch. Dit is aanleiding geweest om deze rubriek enigszins aan te passen. De rubriek be...