Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 2

De warmtetransitie geslaagd? De samenhang tussen de (toekomstige) wetgeving nader bezien.

Mr. R.A. Jager en E.M.N. Noordover1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de ambities die zien op een klimaatneutraal Nederland in 2050 is al het nodige geschreven.2 Onderdeel van klimaatneutraal Nederland is de doelstelling om de gebouwde omgeving van het aardgas af te schakelen en om alle woningen in 2050 aardgasvrij te hebben.3 De regie daarvoor is grotendeels bij de decentrale overheden neergelegd. Een aantal stappen om de doelstelling te bereiken zijn inmiddels gezet. De Regionale Energiestrategie ("RES") is vastgesteld, waarin door verschillende energieregio's onder meer keuzes zijn gemaakt over de warmtebronnen die gebruikt kunnen worden om de gebouwde omgeving van het aardgas af te schakelen.4 Daarnaast moesten gemeenten voor het einde van 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld. Daarin is een eerste richting gegeven aan het aardgasvrij maken van de wijken.5 Voor het verwezenlijken van de warmtetransitie wordt een wijkgerichte aanpak gehanteerd, waarvoor op Rijksniveau in 2018 het interbest...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De huidige wet- en regelgeving

2.1. De publiekrechtelijke verplichtingen van de betrokken partijen

2.2. Ontbreken van doorzettingsmacht 

3. De Omgevingswet

3.1. Geboden in het omgevingsplan

3.2. Verandering in de publiekrechtelijke verplichtingen met Besluit bouwwerken leefomgeving

3.3. Vervallen recht op aardgas met de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

4. Warmtewet 2

4.1. Het doel van de Warmtewet 2

4.2. De besluitvorming tot het warmtenet

4.3. Mijnbouwwet (aardwarmte)

4.4. Achtergrond van de nieuwe vergunningstelsel

4.5. Het nieuwe vergunningstelsel

4.6. Het belang van de wetswijziging

5. Energiewet

5.1. Het doel van de Energiewet

5.2. De aansluitplicht op het gastransportnet

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Mr. R.A. Jager en E.M.N. Noordover1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17305

Verder in 2022 nr.2

 Voorwoord

  Op de valreep van het zomer reces biedt deze aflevering van het NTE de volgende bijdragen.    In de zomer van 2022 tasten we nog in het duister over de definitieve regels voor d...

 De warmtetransitie geslaagd? De samenhang tussen de (toekomstige) wetgeving nader bezien.

Over de ambities die zien op een klimaatneutraal Nederland in 2050 is al het nodige geschreven.[2] Onderdeel van klimaatneutraal Nederland is de doelstelling om de gebouwde omgeving v...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 22 april 2022 - Leveringszekerheid gas

Op vrijdag 22 april 2022 vond ten kantore van Pels Rijcken voor het eerst sinds 19 oktober 2019 (als gevolg van de coronapandemie) weer een fysieke bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor En...

 Signaleringen

1. Rapporten en publicaties Vanaf 2022 verschijnt het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht alleen elektronisch. Dit is aanleiding geweest om deze rubriek enigszins aan te passen. De rubriek be...