Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2022 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. M. J.J. van Beuge
mr. F. Elskamp
mr. M.W.F. Oosterhuis
mr. B.M. Winters

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

 

Inleiding

Voorwoord

mr M. de Rijke

  Op de valreep van het zomer reces biedt deze aflevering van het NTE de volgende bijdragen.    In de zomer van 2022 tasten we nog in het duister over de definitieve regels voor de marktordening voor warmte ondanks dat de consultatie van het wetsvoorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening al dateert van augustus 2020. In de praktijk is de warmtetransitie echter al in gang gezet en daarbij blijkt dat de huidige wet- en regelgeving niet toereikend is om de warmtetransitie te laten slagen. Mrs Erwin Noordover en Rieneke Jager beschrijven in hun ... ...lees meer

Artikel

De warmtetransitie geslaagd? De samenhang tussen de (toekomstige) wetgeving n...

Mr. R.A. Jager en E.M.N. Noordover1

Over de ambities die zien op een klimaatneutraal Nederland in 2050 is al het nodige geschreven.[2] Onderdeel van klimaatneutraal Nederland is de doelstelling om de gebouwde omgeving van het aardgas af te schakelen en om alle woningen in 2050 aardgasvrij te hebben.[3]De regie daarvoor is grotendeels bij de decentrale overheden neergelegd. Een aantal stappen om de doelstelling te bereiken zijn inmiddels gezet. De Regionale Energiestrategie ("RES") is vastgesteld, waarin door verschillende energieregio's onder meer keuzes zijn gemaakt over de warmtebronne... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag NeVER bijeenkomst van 22 april 2022 - Leveringszekerheid gas

mr. P.R. Leopold1

Op vrijdag 22 april 2022 vond ten kantore van Pels Rijcken voor het eerst sinds 19 oktober 2019 (als gevolg van de coronapandemie) weer een fysieke bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) plaats. Centraal thema van de bijeenkomst was de leveringszekerheid van gas. Een zeer actueel thema gezien de huidige onrust op de gasmarkten als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. Tijdens de bijeenkomst werd het thema door drie sprekers vanuit elk een verschillende invalshoek belicht. 1. Security of gas supply to the EU – Ruve... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Over de geleidelijke weg naar de 'voltooiing van de interne elektriciteitsmar...

mr. drs. S.H.G. Cnossen1

Annotatie bij Hof van Justitie 27 januari 2022, C-179/20 1. Inleiding en achtergrond In de zaak Fondul Proprietatea staat een aantal maatregelen van de Roemeense overheid centraal waarbij een tweetal energieproducenten in dat gebied is ondersteund bij het draaiende houden van hun centrales. Dit ter bevordering van de leverings- en voorzieningszekerheid van elektriciteit in het midden en noordwesten van Roemenië. Volgens Roemenië was het noodzakelijk dat deze (verouderde en van fossiele brandstoffen gebruik makende) energiecentrales in het we... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. A.F. Mancosu, mr. I. Brinkman en mr. C.G. Verburg

Deze rubriek bestrijkt de periode april-mei 2022. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en/of gesignaleerd zijn.   NTE 2022/26   Rechtbank Gelderland   16 maart 2022   ECLI:NL:RBGEL:2022:1338   inzake Innax Duurzame Energie B.V. tegen Hoogvliet Beheer B.V. Dit geschil verdient een korte vermelding, omdat dit gaat ... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. Europa Regelgeving Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/342 tot aanvulling van Verordening (EU) 2021/1153 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de specifieke selectiecriteria en de details van de procedure voor de selectie van grensoverschrijdende projecten op het gebied van hernieuwbare energie. Op 21 december 2... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, Dr. D.G. Tempelman L.LM, mr. S.T. Kalisvaart LLM, mr. M. Winters, mr. M. den Uijl en J.C.W. Gazendam1

1. Rapporten en publicaties Vanaf 2022 verschijnt het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht alleen elektronisch. Dit is aanleiding geweest om deze rubriek enigszins aan te passen. De rubriek bevat een samenvatting van rapporten en overige publicaties die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht.  Door gebruik te maken van de elektronische links hebben lezers direct toegang tot de relevante documenten.  Signaleringen Nederland Overheden abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS