Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 2

Verslag NeVER bijeenkomst van 22 april 2022 - Leveringszekerheid gas

mr. P.R. Leopold1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op vrijdag 22 april 2022 vond ten kantore van Pels Rijcken voor het eerst sinds 19 oktober 2019 (als gevolg van de coronapandemie) weer een fysieke bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) plaats. Centraal thema van de bijeenkomst was de leveringszekerheid van gas. Een zeer actueel thema gezien de huidige onrust op de gasmarkten als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. Tijdens de bijeenkomst werd het thema door drie sprekers vanuit elk een verschillende invalshoek belicht.

1. Security of gas supply to the EU – Ruven Fleming

Als eerste spreker van de middag ging dr. Ruven Fleming2 in op het (Europeesrechtelijk) juridisch kader van gasleveringszekerheid en de belangrijkste aspecten daarvan. De Europese Unie is de grootste regionale gasmarkt ter wereld, maar door afnemende lokale (Europese) gaswinning zal in 2030 75 procent van onze gasbehoefte uit import afkomstig zijn. Om die reden is gasleveringsz...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Security of gas supply to the EU – Ruven Fleming

1.1. Verordening 994/2010

1.2. Verordening 2017/1938

1.3. Nieuw Europees waterstof en gas decarbonisatiepakket 2021 en REPower Europe 2022

2. Uitvoering verordening gasleveringszekerheid in Nederland – Nynke Schröder

2.1. Doel verordening (EU) 2017/1938 en verplichtingen lidstaten

2.2. Uitvoering van Verordening 2017/1938 in Nederland

2.3. Bescherm- en Herstelplan Gas

2.4. Gasleveringszekerheid komende winter en verder

3. Hoe krijgen we de gasopslagen gevuld? Juridische (on)mogelijkheden en uitdagingen – Martha Roggenkamp

3.1. Gasopslag in Nederland

3.2. Juridisch kader gasopslag

3.3. Voorstel EU verplichte vulling ondergrondse gasopslagen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.R. Leopold1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17307

Verder in 2022 nr.2

 Voorwoord

  Op de valreep van het zomer reces biedt deze aflevering van het NTE de volgende bijdragen.    In de zomer van 2022 tasten we nog in het duister over de definitieve regels voor d...

 De warmtetransitie geslaagd? De samenhang tussen de (toekomstige) wetgeving nader bezien.

Over de ambities die zien op een klimaatneutraal Nederland in 2050 is al het nodige geschreven.[2] Onderdeel van klimaatneutraal Nederland is de doelstelling om de gebouwde omgeving v...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 22 april 2022 - Leveringszekerheid gas

Op vrijdag 22 april 2022 vond ten kantore van Pels Rijcken voor het eerst sinds 19 oktober 2019 (als gevolg van de coronapandemie) weer een fysieke bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor En...

 Signaleringen

1. Rapporten en publicaties Vanaf 2022 verschijnt het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht alleen elektronisch. Dit is aanleiding geweest om deze rubriek enigszins aan te passen. De rubriek be...