Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 2

Jurisprudentie

mr. A.F. Mancosu, mr. I. Brinkman en mr. C.G. Verburg

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze rubriek bestrijkt de periode april-mei 2022. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en/of gesignaleerd zijn.

 

NTE 2022/26

 

Rechtbank Gelderland

 

16 maart 2022

 

ECLI:NL:RBGEL:2022:1338

 

inzake Innax Duurzame Energie B.V. tegen Hoogvliet Beheer B.V.

Dit geschil verdient een korte vermelding, omdat dit gaat over de levering van koude en warmte met een warmte- en koudeopslaginstallatie ten behoeve van (en deels ook door) een supermarkt. De partijen vorderen over en weer vergoedingen ter zake. De rechtbank behandelt in dit tussenvonnis de diverse vorderingen van de partijen. Wij laten die hier verder onbesproken, omdat die goeddeels samenhangen met een specifieke samenwerkingsovereenkomst tussen de par...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. A.F. Mancosu, mr. I. Brinkman en mr. C.G. Verburg
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17308

Verder in 2022 nr.2

 Voorwoord

  Op de valreep van het zomer reces biedt deze aflevering van het NTE de volgende bijdragen.    In de zomer van 2022 tasten we nog in het duister over de definitieve regels voor d...

 De warmtetransitie geslaagd? De samenhang tussen de (toekomstige) wetgeving nader bezien.

Over de ambities die zien op een klimaatneutraal Nederland in 2050 is al het nodige geschreven.[2] Onderdeel van klimaatneutraal Nederland is de doelstelling om de gebouwde omgeving v...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 22 april 2022 - Leveringszekerheid gas

Op vrijdag 22 april 2022 vond ten kantore van Pels Rijcken voor het eerst sinds 19 oktober 2019 (als gevolg van de coronapandemie) weer een fysieke bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor En...

 Signaleringen

1. Rapporten en publicaties Vanaf 2022 verschijnt het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht alleen elektronisch. Dit is aanleiding geweest om deze rubriek enigszins aan te passen. De rubriek be...