Tijdschrift voor Zakenrecht 2022 nr. 1/2

Besluit tot wijziging van de splitsingsakte vernietigd op grond van art. 5:140b BW. Zijn kosten wijziging splitsingsakte schade als bedoeld in art. 5:140b lid 3 BW?

mr. R.F. Simonse1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 september 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8500

1. Inleiding

In het arrest dat in deze annotatie wordt besproken, is sprake van een besluit van de vergadering van eigenaars tot het wijzigen van de splitsingsakte (art. 5:139 lid 2 BW). Het wijzigingsbesluit is door een appartementseigenaar (hierna: "de Eigenaar")2 ter vernietiging voorgelegd aan de rechter. In eerste aanleg heeft de rechtbank de vorderingen van de Eigenaar afgewezen. In hoger beroep is het besluit tot wijziging van de splitsingsakte alsnog vernietigd. Onvoldoende is komen vast te staan dat de Eigenaar door de wijziging geen schade zou lijden. Bovendien was het wijzigingsbesluit deels in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

 

Hieronder zal ik eerst het arrest globaal bespreken. Daarna zal met name worden ingezoomd op één aspect uit het arrest, namelijk de vraag of de kosten van wijziging van de splitsingsakte ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 september 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8500

1. Inleiding

2. Feiten en verloop

3. Juridisch kader

4. Lijdt de Eigenaar schade?

4.1. Toevoegen van gemeenschappelijke gedeelten aan privégedeelten

4.2. Wijziging gebruik verdiepingsvloeren 

5. De kosten van het wijzigen van de splitsingsakte: schade?

6. Kostenverdeling wijziging akte?

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. R.F. Simonse1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2021:8500
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/17331

Verder in 2022 nr.1/2

 Een appartementencomplex en de op-, aan-, onder- of bijbouw

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de uitleg van het begrip op-, aan-, onder- of bijbouw zoals bedoeld in de modelreglementen (MR), opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (K...