Tijdschrift voor Internetrecht 2024 nr. 2

Wie durft na de TikTok-uitspraken nog massaschade te claimen bij een privacyschending?

mr. T.O. van Hoorn1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Essentie: De TikTok-vonnissen maken de hoge drempels voor het instellen van een collectieve actie na een schending van de AVG duidelijk. Zo kan immateriële schade praktisch vrijwel niet geclaimd worden, moeten financieringsovereenkomsten openbaar worden gemaakt en is er een limiet aan het winstaandeel van procesfinanciers. Het lijkt erop dat deze drempels dermate hoog zijn, dat de grote WAMCA-zaken tegen Big Tech-bedrijven weinig kans van slagen lijken te hebben. En met dergelijke hoge drempels valt het te betwijfelen of er nog procesfinanciers te vinden zullen zijn om verdere collectieve acties in te stellen. De mogelijkheid bestaat dat het handhaven van de AVG door middel van collectieve acties hiermee een dode letter wordt.

Het aanvechten van privacyschendingen bij de Nederlandse rechter is populairder dan ooit. Zeker sinds de inwerkingtreding van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) worden er veel massaschadeprocedures gestart in Nederland. Op mo...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De WAMCA en de AVG

2. De procedure tegen TikTok

3. Bevoegdheid

4. Financieringsovereenkomsten

5. Ontvankelijkheidstoets

5.1. vereisten

5.2. Gelijksoortigheidsvereiste

5.3. Waarborgvereiste

5.4. Overlegvereiste

5.5. Resterende vereisten

6. Laatste stappen

6.1. Exclusieve belangenbehartiger

6.2. De vordering en de betrokkenen

7. Hoe hoog ligt de lat?

7.1. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T.O. van Hoorn1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/18177

Verder in 2024 nr.2

 Signaleringen

Nieuwe initiatieven vanuit de Europese Commissie voor de digitale infrastructuur van morgen De Europese Commissie heeft een reeks mogelijke maatregelen gepresenteerd om de innovatie, beveiliging e...

 Exploring DORA: Een verkenning van de vereisten aan contracten tussen financiële instellingen en derde ICT-aanbieders

De financiële sector leunt in grote mate op ICT-toepassingen voor de dagelijkse financiële dienstverlening. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de diensten van derde aanbieders van ICT-die...

 Het recht op schadevergoeding bij immateriële schade onder de AVG. Nog meer duidelijkheid van het Hof van Justitie van de EU

Een analyse van vier uitspraken in vervolg op het arrest UI/Österreichische Post In de laatste editie van 2023 van dit tijdschrift is al uitvoerig aandacht besteed aan het HvJ EU arrest van 4 mei 2...

 En nou is het afgelopen!

In deze Opinie wordt de stelling verdedigd dat risicoprofielen in onze huidige datagedreven en met AI doordrenkte maatschappij verboden zouden moeten worden. Risicoprofielen leiden onvermijdelijk t...

 Cloudwatervrees

Oude wijn in nieuwe zakken? Het kan u niet ontgaan zijn: de cloud is recent weer volop in het nieuws. Maar niet altijd positief. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de grote Amerikaanse Big Te...

 Een update van het besturingssysteem

Soms worden nieuwe versies van besturingssystemen voor telefoons of PCs met veel bombarie aangekondigd: een ander design, nieuwe apps, meer functionaliteiten. Denk eens terug aan de overgang van Wi...

 Wie durft na de TikTok-uitspraken nog massaschade te claimen bij een privacyschending?

Essentie: De TikTok-vonnissen maken de hoge drempels voor het instellen van een collectieve actie na een schending van de AVG duidelijk. Zo kan immateriële schade praktisch vrijwel niet geclaimd wo...