Tijdschrift voor Internetrecht 2023 nr. 6

Het recht op schadevergoeding bij immateriële schade onder de AVG

dr. C. Jeloschek1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Terug bij af want berekening overgelaten aan de lidstaten? Een analyse van het HvJ EU arrest van 4 mei 2023 (UI/Österreichische Post)

Op 4 mei 2023 heeft het Hof van Justitie van de EU ("HvJ-EU") een langverwachte uitspraak gewezen voor civielrechtelijke schadevergoeding onder de AVG.2 Het beantwoordde daarbij prejudiciële vragen over de uitleg van het recht op schadevergoeding in artikel 82 AVG die neerkomen op drie punten; voorziet deze bepaling in een recht op schadevergoding enkel en alleen al bij een schending van de AVG? Bestaat voor de toewijzing van schadevergoeding een bepaalde onder- dan wel merkbaarheidsgrens? En hoe moet de schade vervolgens worden berekend?

1. Inleiding

Met zijn antwoorden op dit vragencomplex raakt het HvJ-EU een onderwerp dat belangrijk is voor betrokkenen, namelijk of (en welke) schadevergoeding zij kunnen vorderen voor een onrechtmatige verwerking van hun persoonsgegevens.3 In de rechtspra...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Terug bij af want berekening overgelaten aan de lidstaten? Een analyse van het HvJ EU arrest van 4 mei 2023 (UI/Österreichische Post)

1. Inleiding

2. Prelude - aanleiding voor deze zaak: opstellen van een profiel over politieke voorkeuren in Oostenrijk

2.1. De feiten

2.2. De rechtsgang in Oostenrijk

3. Ouverture – antwoorden op de prejudiciële vragen: artikel 82 AVG deconstructed

3.1. Vraag 1: is voor schadevergoeding (ex art. 82 AVG) naast de inbreuk ook schade vereist, of volstaat alleen de inbreuk al?

3.2. Vraag 2: bestaan er nog andere (Europeesrechtelijke regels) voor de schadeberekening naast de beginselen van doeltreffendheid en gelijkwaardigheid?

3.3. Vraag 3: is het verenigbaar met EU recht dat de inbreuk op zijn minst een bepaalde merkbaarheid heeft en verder gaat dan de door de inbreuk ontstane ergernis?

3.4. Tussenconclusie

4. Het hoofbedrijf – berekening van immateriële schadevergoeding: hoe nu verder in Nederland?

4.1. Het systeem van artikel 6:106 BW in het kort: vergoeding van immateriële schade in beperkte (limitatieve) gevallen

4.2. Enkele voorbeelden van immateriële schadevergoeding bij AVG inbreuken

4.3. Kritische kanttekeningen: wat kwalificeert als immateriële schade?

5. Finale – gevolgen voor massa-claims: status quo en toekomst in Nederland en daarbuiten

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. C. Jeloschek1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/17954

Verder in 2023 nr.6

 'Pay or okay' bij gepersonaliseerde advertenties

Zou het Europees Hof van Justitie ("HvJ") van tevoren bedacht hebben dat een tussenzinnetje van 6 woorden in de uitspraak over de grondslag voor gepersonaliseerde advertenties, namelijk "in voorkom...

 Het recht op schadevergoeding bij immateriële schade onder de AVG

Terug bij af want berekening overgelaten aan de lidstaten? Een analyse van het HvJ EU arrest van 4 mei 2023 (UI/Österreichische Post) Op 4 mei 2023 heeft het Hof van Justitie van de EU ("HvJ-EU") e...

 Het effect van de verscherpte regelgeving voor influencer marketing onder de loep

Influencer marketing is booming. Vaak is reclame gemaakt door influencers niet als zodanig herkenbaar. In de afgelopen jaren is wetgeving meer aangesloten op de praktijk: grote influencers moeten z...

 'Negative options' naar Nederlands en Europees recht: wie zwijgt, stemt toe?

In het vorige nummer van dit tijdschrift verscheen een artikel over "Negative Option Offers" naar het recht van de Verenigde Staten, geschreven door Sam Rezai.[2] Rezai omschreef het fenomeen "nega...

 Correctie op het artikel 'AI en aansprakelijkheid: stappen naar een nieuw regime', Tijdschrift voor Internetrecht 2023/1

  In het artikel 'De conceptrichtlijn inzake AI-aansprakelijkheid'[2] constateert mr. C.A.S. Vermande terecht dat ons artikel over AI-aansprakelijkheid de aard van het vermoeden van causaliteit mis...

 Signaleringen

ACM controleert op kortingen De afgelopen maanden heeft de ACM de kortingen van online verkopers gecontroleerd. Een groot gedeelte van de bedrijven bleek de regels structureel te overtreden. Volge...