Tijdschrift voor Curatoren 2022 nr. 2

Overzicht rechtspraak februari t/m juni 2022

mr. J. Wind

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rechtbank Rotterdam 1 februari 2022; ECLI:NL:RBROT:2022:727

Y BV vraag de faillietverklaring van de v.o.f. X. Uit het door Y BV overgelegde uittreksel uit het handelsregister van v.o.f. X blijkt slechts dat Z als enige vennoot is ingeschreven, terwijl een v.o.f. slechts kan bestaan indien minimaal twee vennoten een overeenkomst met elkaar zijn aangegaan. Z is op 1 februari failliet verklaard en er is geen tweede vennoot bekend en Y BV heeft geen informatie aangeleverd waaruit blijkt dat de vennootschap heeft bestaan. Daarom, aldus de rechtbank, kan het verzoek van Y BV niet worden behandeld.

Y BV wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Rechtbank Noord-Holland 1 februari 2022; ECLI:NL:RBNHO:2022:1098

De termijn van de WSNP van Y is geëindigd op 30 juli 2021. De Belastingdienst heeft Y erkend als gedupeerde van de toeslagenaffaire en gegarandeerd dat alle schulden van Y die onder de werking van de WSNP vallen zul...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. J. Wind
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/17336

Verder in 2022 nr.2

 De uitkeringstest wederom getoetst! Een actuele analyse van de rechtspraak inzake art. 2:216 lid 2 BW

In 2017 en 2020 schreven de auteurs over de invoering van de uitkeringstest van art. 2:216 lid 2 BW in 2012. In die publicaties werd ingegaan op de Wetsgeschiedenis en werd gekeken naar de notitie ...

 Insolventie en BTW

In het Rapport Insolad Afwikkeling Faillissementen, verder WAF-rapport te noemen,[2] is uitgebreid aandacht besteed aan de invloed die de BTW heeft op de financiële afwikkeling. Mij is gebleken dat...

 Overzicht rechtspraak februari t/m juni 2022

Rechtbank Rotterdam 1 februari 2022; ECLI:NL:RBROT:2022:727 Y BV vraag de faillietverklaring van de v.o.f. X. Uit het door Y BV overgelegde uittreksel uit het handelsregister van v.o.f. X blijkt s...