Tijdschrift voor Curatoren 2022 nr. 2

De uitkeringstest wederom getoetst! Een actuele analyse van de rechtspraak inzake art. 2:216 lid 2 BW

mr. A. Gras en mr. K. van Overloop1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In 2017 en 2020 schreven de auteurs over de invoering van de uitkeringstest van art. 2:216 lid 2 BW in 2012. In die publicaties werd ingegaan op de Wetsgeschiedenis en werd gekeken naar de notitie van de Werkgroep Fiscaal Jaarrapport. Uit de publicatie uit 2017 volgde de conclusie dat het erop leek dat het 'wapen' van art. 2:216 lid 2 BW niet erg vaak ter hand werd genomen en dat curatoren zich eerder zouden beroepen op de faillissementspauliana. In de publicatie uit 2020 werd de laatste rechtspraak besproken en kwamen de auteurs tot de conclusie dat de rechtspraak de Wetsgeschiedenis nog steeds niet heel concreet toepast. Ook werd in 2020 door de auteurs gesignaleerd dat de rechter voor het eerst met verwijzing naar de gevolgen van de coronacrisis oordeelde dat van het bestuur van de vennootschap niet kon worden verlangd om tot een dividenduitkering over te gaan. Thans zijn er twee jaren verstreken en is het interessant om te bezien of er sprake is van nieuwe ontwikkelingen in d...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De uitkeringstest opnieuw getoetst

2. De uitkeringstest ex art. 2:216 lid 2 BW

3. De notitie van de Werkgroep Fiscaal Jaarrapport

3.1. continuïteitsveronderstelling

3.2. bepalen uitkeringsruimte

4. De gepubliceerde rechtspraak uit 2020 t/m 2022

4.1. Gerechtshof Den Haag d.d. 18 november 2020[8]

4.2. Hoge Raad d.d. 3 december 2021[11]

4.3. Rechtbank Rotterdam d.d. 3 februari 2021[14]

4.4. Gerechtshof Amsterdam 22 maart 2022[16]

5. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. Gras en mr. K. van Overloop1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/17333

Verder in 2022 nr.2

 De uitkeringstest wederom getoetst! Een actuele analyse van de rechtspraak inzake art. 2:216 lid 2 BW

In 2017 en 2020 schreven de auteurs over de invoering van de uitkeringstest van art. 2:216 lid 2 BW in 2012. In die publicaties werd ingegaan op de Wetsgeschiedenis en werd gekeken naar de notitie ...

 Insolventie en BTW

In het Rapport Insolad Afwikkeling Faillissementen, verder WAF-rapport te noemen,[2] is uitgebreid aandacht besteed aan de invloed die de BTW heeft op de financiële afwikkeling. Mij is gebleken dat...

 Overzicht rechtspraak februari t/m juni 2022

Rechtbank Rotterdam 1 februari 2022; ECLI:NL:RBROT:2022:727 Y BV vraag de faillietverklaring van de v.o.f. X. Uit het door Y BV overgelegde uittreksel uit het handelsregister van v.o.f. X blijkt s...