Tijdschrift voor Curatoren 2022 nr. 2

Insolventie en BTW

mr. J. Wind1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het Rapport Insolad Afwikkeling Faillissementen, verder WAF-rapport te noemen,2 is uitgebreid aandacht besteed aan de invloed die de BTW heeft op de financiële afwikkeling. Mij is gebleken dat in de praktijk dit onderwerp niet populair is. Daardoor krijgt het niet de aandacht die het zou moeten krijgen. Met deze bijdrage hoop ik daarin (enige) verandering te brengen.
Bij de verdeling van het gerealiseerde actief is het correct verwerken van de Omzetbelasting (verder: BTW) van belang voor de gezamenlijke crediteuren. Is bijvoorbeeld in de fiscale vordering geen rekening gehouden met nog terug te ontvangen/verrekenen BTW, dan zal de fiscus ten laste van de overige crediteuren een te hoge uitkering ontvangen.
De invloed van de BTW in de financiële afwikkeling van faillissementen is niet beperkt tot omvangrijke/ingewikkelde casus, zoals regelmatig te horen is. Het gestelde geldt voor elk faillissement3 waarin BTW aan de orde is.
Het volgende is geen fiscale verhandeli...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Systeem van BTW, incl. vrijstelling, 37d, verlegging

1.1. Uitgangspunten

1.2. Het tarief

1.3. De aangifte

1.4. Factuur- en Kasstelsel

1.5. Artikel 29 Wet OB

1.6. Vrijstelling van BTW

1.7. Artikel 37d Wet OB

1.8. Verleggingsregeling

1.9. Administratie-/factureringsplicht

1.10. Enige bedrijfseconomische consequenties van de BTW

2. BTW en insolventievorderingen

2.1. OB-vordering

2.2. 29-7 OB vordering

3. Boedel BTW

3.1. Verkoop activa

3.2. Vorderingen op debiteuren

3.3. Salaris en verschotten curator

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Wind1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/17335

Verder in 2022 nr.2

 De uitkeringstest wederom getoetst! Een actuele analyse van de rechtspraak inzake art. 2:216 lid 2 BW

In 2017 en 2020 schreven de auteurs over de invoering van de uitkeringstest van art. 2:216 lid 2 BW in 2012. In die publicaties werd ingegaan op de Wetsgeschiedenis en werd gekeken naar de notitie ...

 Insolventie en BTW

In het Rapport Insolad Afwikkeling Faillissementen, verder WAF-rapport te noemen,[2] is uitgebreid aandacht besteed aan de invloed die de BTW heeft op de financiële afwikkeling. Mij is gebleken dat...

 Overzicht rechtspraak februari t/m juni 2022

Rechtbank Rotterdam 1 februari 2022; ECLI:NL:RBROT:2022:727 Y BV vraag de faillietverklaring van de v.o.f. X. Uit het door Y BV overgelegde uittreksel uit het handelsregister van v.o.f. X blijkt s...