Tijdschrift voor Curatoren

2022 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. E. A. H. ten Berge
mr. S.A.H.J. Warringa

Redactie

mr. M. H. Boersen
mr. R. Cats
mr. J. L. van den Heuvel
mr. dr. M.J. Noteboom
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. J. Wind

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. J. A.A. Adriaanse
drs P.C. van Prooijen RV CPVA
drs. P. Schimmel RA CFE

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

 

Artikel

De uitkeringstest wederom getoetst! Een actuele analyse van de rechtspraak in...

mr. A. Gras en mr. K. van Overloop1

In 2017 en 2020 schreven de auteurs over de invoering van de uitkeringstest van art. 2:216 lid 2 BW in 2012. In die publicaties werd ingegaan op de Wetsgeschiedenis en werd gekeken naar de notitie van de Werkgroep Fiscaal Jaarrapport. Uit de publicatie uit 2017 volgde de conclusie dat het erop leek dat het 'wapen' van art. 2:216 lid 2 BW niet erg vaak ter hand werd genomen en dat curatoren zich eerder zouden beroepen op de faillissementspauliana. In de publicatie uit 2020 werd de laatste rechtspraak besproken en kwamen de auteurs tot de conclusie dat de rechtspraak de Wetsgeschiedenis no... abonneren of dit artikel kopen.

Insolventie en BTW

mr. J. Wind1

In het Rapport Insolad Afwikkeling Faillissementen, verder WAF-rapport te noemen,[2] is uitgebreid aandacht besteed aan de invloed die de BTW heeft op de financiƫle afwikkeling. Mij is gebleken dat in de praktijk dit onderwerp niet populair is. Daardoor krijgt het niet de aandacht die het zou moeten krijgen. Met deze bijdrage hoop ik daarin (enige) verandering te brengen.Bij de verdeling van het gerealiseerde actief is het correct verwerken van de Omzetbelasting (verder: BTW) van belang voor de gezamenlijke crediteuren. Is bijvoorbeeld in de fiscale vordering geen rekening gehouden m... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

De WHOA en groepsvennootschappen

mr. dr. M.L.H. Reumers1

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) is per 1 januari 2021 in de Faillissementswet opgenomen.[2] De WHOA beoogt de totstandkoming van een onderhands dwangakkoord te faciliteren om zo het reorganiserend vermogen van ondernemingen te versterken.[3] Daarnaast kan de WHOA worden ingezet om een onderneming die geen overlevingskansen meer heeft, gecontroleerd af te wikkelen door middel van een akkoord buiten faillissement als daardoor een beter resultaat kan worden bereikt dan in faillissement.[4] De WHOA staat open voor alle ondernemers, die zelfstandig een beroep of bedrijf u... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Overzicht rechtspraak februari t/m juni 2022

mr. J. Wind

Rechtbank Rotterdam 1 februari 2022; ECLI:NL:RBROT:2022:727 Y BV vraag de faillietverklaring van de v.o.f. X. Uit het door Y BV overgelegde uittreksel uit het handelsregister van v.o.f. X blijkt slechts dat Z als enige vennoot is ingeschreven, terwijl een v.o.f. slechts kan bestaan indien minimaal twee vennoten een overeenkomst met elkaar zijn aangegaan. Z is op 1 februari failliet verklaard en er is geen tweede vennoot bekend en Y BV heeft geen informatie aangeleverd waaruit blijkt dat de vennootschap heeft bestaan. Daarom, aldus de rechtbank, kan het verzoek ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS