Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2022 nr. 2

Verordening buitenlandse subsidies

mr. V.E.J. Dijkstra1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Droominstrument of onderschatting van extra regeldruk?

Op 30 juni 2022 hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een voorlopig akkoord bereikt over de Verordening Buitenlandse Subsidies, bedoeld om het mogelijk verstorend effect van financiële bijdragen van niet-EU-lidstaten op de interne markt te kunnen remediëren. Dit artikel geeft een overzicht van de drie instrumenten die in dat kader ter beschikking zullen staan van de Europese Commissie. De auteur is kritisch op (i) de mogelijkheid van ongewenste samenloop en andere uitkomsten in het kader van concentratiecontrole én FDI-verplichtingen, (ii) het mogelijk vertragende effect op openbare aanbestedingen, en (iii) de regeldruk die dit met zich meebrengt voor ondernemingen.

1. Inleiding

Op juni 2022 hebben het Europees Parlement (het "EP") en de Raad van de Europese Unie (de "Raad") een voorlopig akkoord bereikt over de provisionele tekst van een Verordening betreff...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Droominstrument of onderschatting van extra regeldruk?

1. Inleiding

2. Totstandkoming van en noodzaak voor Verordening

3. Overzicht Verordening

3.1. Overkoepelend begrip: buitenlandse subsidie

3.2. Concentratietoezicht: ex ante toezicht[15]

3.3. Openbare aanbestedingen: ex ante toezicht[26]

3.4. Algemene onderzoeken: ex officio handhaving[31]

4. Toekomst Verordening

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V.E.J. Dijkstra1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/17363

Verder in 2022 nr.2

 Redactioneel

Gesprek met Steven Verschuur Over staatssteunrecht als mainstream, fiscale rulings en welbespraakte Vlamingen   Mr. dr. Steven Verschuur (45) wordt per 15 september rechter bij het Gerecht ...

 Verordening buitenlandse subsidies

Droominstrument of onderschatting van extra regeldruk? Op 30 juni 2022 hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een voorlopig akkoord bereikt over de Verordening Buitenlandse S...

 Je kruit droog houden in het aanbestedingsrecht

1. Essentie In aanbestedingsrechtelijke kort gedingen zijn de inleidende dagvaardingen soms zó kort, dat je je afvraagt of deze wel voldoen aan de eisen die de wet daar aan stelt. Daartegenover gel...

 Op het raakvlak tussen recht en politiek

Over 'Enforcing state aid rules in the European Union' – Ruud van Druenen Met zijn doctoraal proefschrift 'Enforcing state aid rules in the European Union: between law and politics' levert Ruud van...

 Europese Commissie

Besluiten (1 januari - 31 maart 2022) Steunmaatregel SA.59974, de Europese Commissie keurt herstructureringssteun (tot maximaal 2,66 miljard EUR) goed voor de Roemeense elektriciteitsmaatschappij ...

 Markt en Overheid

Rechtbank Noord-Nederland 20 januari 2022 inzake algemeen-belangbesluit beschermingsbewind door de Groninger Kredietbank, ECLI:NL:RBNNE:2022:100   Feiten Burgers die de verantwoordelijkheid...