Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2022 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

Redactie

mr. A.A. al Khatib
mr. E.E.M. Besselink
mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. M. C. van Heezik/ box 8.1
mr. A.H.G. Herwijnen
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
mr. K. van de Casteele
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. D. Hoefnagels
mr. P. Kampschreur
mr. C.A.M. Lombert
mr. A. Looijestijn-Clearie
mr. J. Meulman
mr. R. Rodenrijs
mr. H.C. van Scherpenseel
mr. T.C. Topp

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

 

Inleiding

Redactioneel

mr. H. Gilliams

Gesprek met Steven Verschuur Over staatssteunrecht als mainstream, fiscale rulings en welbespraakte Vlamingen   Mr. dr. Steven Verschuur (45) wordt per 15 september rechter bij het Gerecht van de Europese Unie. Hij studeerde recht in Nederland aan de Universiteit van Utrecht, waar hij in 2010 doctoreerde op een proefschrift over het CIF arrest (zaak C-198/01), en in België (DEA Europees recht, Luik, 2002).   Steven Verschuur was twintig jaar advocaat, zowel bij internationale als bij Nederlandse kantoren, en specialiseer... ...lees meer

Artikel

Verordening buitenlandse subsidies

mr. V.E.J. Dijkstra1

Droominstrument of onderschatting van extra regeldruk? Op 30 juni 2022 hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een voorlopig akkoord bereikt over de Verordening Buitenlandse Subsidies, bedoeld om het mogelijk verstorend effect van financiële bijdragen van niet-EU-lidstaten op de interne markt te kunnen remediëren. Dit artikel geeft een overzicht van de drie instrumenten die in dat kader ter beschikking zullen staan van de Europese Commissie. De auteur is kritisch op (i) de mogelijkheid van ongewenste samenloop en andere uitkomsten in het kader van co... abonneren of dit artikel kopen.

Je kruit droog houden in het aanbestedingsrecht

mr. N.A.D. Groot1

1. Essentie In aanbestedingsrechtelijke kort gedingen zijn de inleidende dagvaardingen soms zó kort, dat je je afvraagt of deze wel voldoen aan de eisen die de wet daar aan stelt. Daartegenover geldt echter dat de termijnen om tijdig een kort geding aanhangig te maken in het aanbestedingsrecht vaak kort zijn, als gevolg waarvan simpelweg niet meer tijd was om een uitgebreide dagvaarding op te stellen. Waar zit het verschil tussen tijdsgebrek en een 'houd-je-kruit-droogtactiek' en wat zijn de juridische grenzen? Daar wordt in dit artikel nader op in gegaan.  ... abonneren of dit artikel kopen.

Op het raakvlak tussen recht en politiek

Prof. dr. C. Buts1

Over 'Enforcing state aid rules in the European Union' – Ruud van Druenen Met zijn doctoraal proefschrift 'Enforcing state aid rules in the European Union: between law and politics' levert Ruud van Druenen een echte tour de force en daarmee een uiterst belangrijke bijdrage voor alle staatssteun aficionado's.[2] Meer bepaald ligt de focus op de handhaving van de staatssteunregels en de factoren die de beslissingen van de Europese Commissie beïnvloeden, een deelgebied dat tot op heden nog onderbelicht is in de wetenschappelijke alsook in de praktische vakliteratuur... abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. J. Meulman, mr. H.C. van Scherpenseel, mr. D. Hoefnagels, mr. T. Topp en mr. R. Rodenrijs

Rechtbank Noord-Nederland 20 januari 2022 inzake algemeen-belangbesluit beschermingsbewind door de Groninger Kredietbank, ECLI:NL:RBNNE:2022:100   Feiten Burgers die de verantwoordelijkheid voor hun financiën niet kunnen dragen, kunnen in Nederland door een kantonrechter onder beschermingsbewind worden gesteld. Een bewindvoerder neemt dan de financiële verantwoordelijkheid van hen over. Een gemeente dient zulke burgers in moeilijkheden bijzondere bijstand te verlenen, wanneer deze niet voldoende financiële middelen heb... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib, mr. R.D.R. Walon en mr. G.A. Dictus1

Europees HvJ: C-51/20, 20 januari 2022 Europese Commissie t. Helleense Republiek   Inzake: onrechtmatige en met de interne markt onverenigbaar verklaarde steun, verplichting tot terugvordering, niet-nakoming van de verplichting om deze steun terug te vorderen, dwangsom, forfaitaire som, afschrikkend karakter.   Feiten: Deze zaak betreft een beroep van de Commissie vanwege de niet-nakoming van de verplichting tot het terugvorderen van onrechtmatige en onverenigbare staatssteun. Griekenla... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. T.J. Binder

Cursussen / Seminars EStALI Autumn Conference Datum: 21-23 september 2022 Locatie: Brussel Organisatie: Lexxion Publisher Driedaags evenement in het teken van de laatste ontwikkelingen binnen van het staatssteunrecht.   State Aid for Research, Development and Innovation Projects Datum: 06-07 oktober 2022 Locatie: Hybride, online en op locatie te Praag Organisatie: Lexxion Publisher Tweedaags eve... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Europese Commissie

mr. A. Looijestijn-Clearie M.A., mr. W. Oudenaarden en mr. dr. J. van Doormaal

Besluiten (1 januari - 31 maart 2022) Steunmaatregel SA.59974, de Europese Commissie keurt herstructureringssteun (tot maximaal 2,66 miljard EUR) goed voor de Roemeense elektriciteitsmaatschappij Complexul Energetic Oltenia SA   Op 26 januari 2022 heeft de Europese Commissie Roemeense plannen goedgekeurd om aan energiebedrijf Complexul Energetic Oltenia SA (CE Oltenia) herstructureringssteun te verlenen voor een bedrag van maximaal 2,66 miljard EUR in de vorm van subsidies, een staatsgarantie voor een lening, een kapitaalinjectie, en een om... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS