Tijdschrift voor Internetrecht 2022 nr. 4

Wet- en regelgeving

mr. J.J.H. Vos

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

NL

Voorstel Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud

Op 20 juni 2022 is de voorgestelde uitvoeringswet inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud behorend bij Verordening (EU) 2021/784 bij de Tweede Kamer ingediend. De uitvoeringswet strekt tot oprichting van een nieuwe autoriteit: de Autoriteit Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal, die de taken uit de verordening uitvoert en waaraan de verantwoordelijkheden als opgenomen in de uitvoeringswet worden toegekend. De autoriteit is onder meer bevoegd tot het opleggen van een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete. De verboden tot verwerking van bijzondere persoonsgegevens en gegevens van strafrechtelijke aard zijn niet van toepassing op de autoriteit voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van bevoegdheden op grond van de uitvoeringswet.

 

Bron:

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/3...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

NL

Voorstel Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud

Voorstel Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

Europa

Wijziging Datagovernanceverordening

E-Codexverordening

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. J.J.H. Vos
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/17379

Verder in 2022 nr.4

 Alles voor een glimlach?

Op 16 mei dit jaar om kwart over acht 's avonds hield mijn ultrawide monitor er plotsklaps mee op. Uitzetten en weer aanzetten, alle stekkers eruit en er weer in, het mocht allemaal niet baten. Hoe...

 Digitale oprichting besloten vennootschap

Het Nederlandse notariaat staat aan de vooravond van een grote vernieuwing: de digitale notariële akte komt eraan! Deze digitale akte is vooralsnog alleen toepasbaar bij de online oprichting v...

 De ePrivacy Verordening: het einde van het cookietijdperk?

Voor elke Europese websitebezoeker is het inmiddels een gewoonte: het geven van cookie-toestemming als je een website  bezoekt – volgens de Raad van de Europese Unie (de Raad) is deze gewoonte verw...

 Signaleringen

Europese cryptoactiva-verordening De Raad van de EU heeft bekendgemaakt dat het Raadsvoorzitterschap en het Parlement een voorlopig akkoord hebben bereikt over het voorstel voor een verordening in...