Tijdschrift voor Internetrecht

2022 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal
mr. J.J.H. Vos

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

Inleiding

Alles voor een glimlach?

mr. H.A.J. de Jong1

Op 16 mei dit jaar om kwart over acht 's avonds hield mijn ultrawide monitor er plotsklaps mee op. Uitzetten en weer aanzetten, alle stekkers eruit en er weer in, het mocht allemaal niet baten. Hoewel er wat lampjes begonnen te branden, bleef het scherm zwart met enkel links en rechts wat surrealistische strepen. Irritant als het je enige scherm is en je bovendien een bespreking van de volgende ochtend wilt voorbereiden.   De monitor is pas twee jaar oud, van een respectabel merk en gekocht bij een respectabele webwinkel dus ik maakte mij op dat moment geen zorgen. B... ...lees meer

Artikel

Digitale oprichting besloten vennootschap

mr. K. Laachir en mr. G. Rensen1

Het Nederlandse notariaat staat aan de vooravond van een grote vernieuwing: de digitale notariële akte komt eraan! Deze digitale akte is vooralsnog alleen toepasbaar bij de online oprichting van een BV, dit ter implementatie van een Europese richtlijn[2], maar het notariaat zal deze gelegenheid aangrijpen om ervaring op te doen met de digitale akte zodat deze mogelijk ook op andere gebieden (zoals de registerengoederenpraktijk) kan worden ingezet.[3] In deze bijdrage belichten wij de hoofdpunten van het wetsvoorstel waarbij de online BV in ons recht wordt geïmplementeerd e... abonneren of dit artikel kopen.

De ePrivacy Verordening: het einde van het cookietijdperk?

mr. N. Wolters Ruckert en mr. D. van Boven1

Voor elke Europese websitebezoeker is het inmiddels een gewoonte: het geven van cookie-toestemming als je een website  bezoekt – volgens de Raad van de Europese Unie (de Raad) is deze gewoonte verworden tot "cookie consent fatigue".[2] Op dit moment wordt het gebruik van cookies gereguleerd in de ePrivacy Richtlijn.[3] In deze richtlijn wordt echter niet gesproken over cookies, maar over "het opslaan van of toegang krijgen tot informatie op de randapparatuur van de eindgebruiker". Onder deze noemer vallen dus cookies. De verschillen in lokale implementatie van de ePriva... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Republiek Polen tegen Europees Parlement en Raad van de Europese Unie

mr. J.R. van Dorp1

Annotatie bij HvJ EU 26 april 2022, ECLI:EU:C:2022:297 In mei 2019 heeft Polen een zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "Hof") aangespannen om het uploadfilter uit artikel 17 van de "nieuwe" Europese Auteursrechtrichtlijn (Richtlijn 2019/790, hierna: "Auteursrechtrichtlijn") nietig te verklaren.[2] Het uploadfilter zou volgens Polen in strijd zijn met het recht op vrijheid van meningsuiting. In haar uitspraak oordeelt het Hof anders: het "juiste evenwicht" tussen intellectuele eigendomsrechten en de uitingsvrijheid is voldoende gewaarborgd. ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. F. Schemkes en M.V. Avanesian LL.B, BSc

MEI   Centrale Raad van Beroep, 4 mei 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1159   Uitkering, elektronische berichtenbox, bestuursrecht   Appellante heeft een herleving van haar WW-uitkering aangevraagd. Het UWV heeft deze afgewezen, omdat appelante niet (op tijd) de nadere stukken heeft aangeleverd waar het UWV om heeft gevraagd. Volgens appelante heeft zij dit niet op tijd gedaan, omdat zij niet op de hoogte was dat deze stukken in 'Mijn UWV' zichtbaar zouden zijn. Zij heeft niet kenbaar gemaakt... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. J.J.H. Vos

NL Voorstel Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud Op 20 juni 2022 is de voorgestelde uitvoeringswet inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud behorend bij Verordening (EU) 2021/784 bij de Tweede Kamer ingediend. De uitvoeringswet strekt tot oprichting van een nieuwe autoriteit: de Autoriteit Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal, die de taken uit de verordening uitvoert en waaraan de verantwoordelijkheden als opgenomen in de uitvoeringswet worden toegekend. De autoriteit is onder meer bevoegd... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt

Europese cryptoactiva-verordening De Raad van de EU heeft bekendgemaakt dat het Raadsvoorzitterschap en het Parlement een voorlopig akkoord hebben bereikt over het voorstel voor een verordening inzake markten in crypto­activa (MiCA). MiCA heeft betrekking op het emittenten van crypto‑activa, zogenaamde "stablecoins" en de handelsplatforms en portemonnees waar crypto­activa worden aangehouden. De bedoeling is dat MiCA beleggers beschermt en de financiële stabiliteit in stand houdt. Tegelijkertijd beoogt het regelgevingskader innovatie mogelijk te maken. Ingevolge Mi... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS