Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 4

Actualiteiten

mr. Q.H. van Vliet en prof. dr. C. Camfferman RA

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Binnenlands

 

RJ-Uiting 2022-8 "Alinea's hoofdstuk 212 Materiële vaste activa"

In RJ-Uiting 2021-14 "Ontwerp-alinea's hoofdstuk 212 Materiële vaste activa" zijn voorstellen gedaan om in hoofdstuk 212 'Materiele vaste activa' verduidelijkingen aan te brengen. De commentaren die zijn ontvangen op deze RJ-Uiting 2021-14 zijn verwerkt en worden besproken. Deze commentaren hebben vooral geleid tot tekstuele aanpassingen. De verduidelijkingen in hoofdstuk 212 zien vooral op i) het onderscheiden van belangrijke bestanddelen van een actief en de verwerking van vervangingen daarvan en ii) het onderkennen van afzonderlijke bestanddelen van vaste activa in combinatie met het vormen van een onderhoudsvoorziening. Daarnaast werd voorgesteld om de waardering van de onderhoudsvoorziening en de herstelvoorziening te verduidelijken. De wijzigingen in hoofdstukken 212 (en B2) 'Materiële vaste activa en 252 (en B10) 'Voorzieningen, niet in de b...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. Q.H. van Vliet en prof. dr. C. Camfferman RA
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17402

Verder in 2022 nr.4

 MKB audits vragen om een persoonlijke benadering!

Op 9 juni 2022 sprak ik mijn oratie 'Reflecties op de Relatie' uit[2]. De accountant wordt geacht een onafhankelijke rol in de maatschappij te vervullen ten aanzien van de rechtspersoon of ondernem...

 Jurisprudentieoverzicht 2021

Deze jurisprudentiebespreking 2021 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving ...

 Geheimhoudingsclausules versus jaarrekeningverplichtingen

In het handelsverkeer is het niet ongebruikelijk om vanwege commerciële belangen het bestaan van bepaalde overeenkomsten of details daarvan buiten de openbaarheid te houden. Soms is het belang van ...

 Wettelijke reserve omrekeningsverschillen

Dit artikel gaat in op enkele onderwerpen die samenhangen met de wettelijke reserve omrekeningsverschillen die op basis van art. 2:389 lid 8 BW gevormd moet worden voor waardemutaties van deelnemin...