Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 4

Geheimhoudingsclausules versus jaarrekeningverplichtingen

dr. B. Kamp RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het handelsverkeer is het niet ongebruikelijk om vanwege commerciële belangen het bestaan van bepaalde overeenkomsten of details daarvan buiten de openbaarheid te houden. Soms is het belang van niet-openbaarmaking zo groot dat partijen nadrukkelijk een geheimhoudingsclausule overeenkomen. Maar wat te doen als de jaarrekeningregelgeving nadrukkelijk wel de vermelding van deze informatie verlangt?

Daar waar vertrouwelijkheid van overeenkomsten van bijzondere betekenis is, kunnen in contracten bepalingen worden opgenomen in bewoordingen zoals: "Partijen zullen de inhoud van deze overeenkomst geheim houden en niet delen met enige derde, behoudens voor zover daartoe een wettelijke plicht bestaat, dan wel deze partij schriftelijke toestemming heeft van de andere partijen"2

 

Indien een van de partijen een rechtspersoon is, zal deze veelal een jaarrekening moeten opmaken en openbaar maken. Naar zijn aard geeft de jaarrekening inzicht in trans...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Geheimhouding van een overnamesom

2. Schikkingen

3. Kapitaalbelangen

4. De rol van materialiteit

5. Anticiperen op onvermijdelijke schending

6. Jurisprudentie

7. Samenvatting en conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. B. Kamp RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17399

Verder in 2022 nr.4

 MKB audits vragen om een persoonlijke benadering!

Op 9 juni 2022 sprak ik mijn oratie 'Reflecties op de Relatie' uit[2]. De accountant wordt geacht een onafhankelijke rol in de maatschappij te vervullen ten aanzien van de rechtspersoon of ondernem...

 Jurisprudentieoverzicht 2021

Deze jurisprudentiebespreking 2021 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving ...

 Geheimhoudingsclausules versus jaarrekeningverplichtingen

In het handelsverkeer is het niet ongebruikelijk om vanwege commerciële belangen het bestaan van bepaalde overeenkomsten of details daarvan buiten de openbaarheid te houden. Soms is het belang van ...

 Wettelijke reserve omrekeningsverschillen

Dit artikel gaat in op enkele onderwerpen die samenhangen met de wettelijke reserve omrekeningsverschillen die op basis van art. 2:389 lid 8 BW gevormd moet worden voor waardemutaties van deelnemin...