Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 4

Jurisprudentieoverzicht 2021

mr. drs. A.G. de Neve1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze jurisprudentiebespreking 2021 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving van jaarrekeningenrechtelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid alsmede op de meer materiële aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder geschillen over de toepassing van het groepsregime ex artikel 2:403 BW en jaarrekeningprocedures.

 In 2021 is het aantal belangwekkende uitspraken op het gebied van het jaarrekeningenrecht op een enkele uitzondering na beperkt geweest. Zoals gebruikelijk zijn er in het kader van bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures diverse uitspraken geweest ten aanzien van de administratieplicht en de invulling daarvan door bestuurders. Naast de specifieke eisen die in een concreet geval aan de administratie moeten worden gesteld, komt in dit verslag tevens de relevantie van een eventuele...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Administratieplicht

1.1. Eisen die aan de administratie kunnen worden gesteld

1.2. Toepassing artikel 2:248 lid 2 BW

1.3. Individueel disculpatieverweer bij schending administratieplicht

1.4. Schending administratieplicht ex artikel 3:15i BW

1.5. Schending administratieplicht ex artikel 3:15i BW in strafrechtelijke context

2. Publicatieplicht

2.1. Vermelden dat jaarrekening niet is vastgesteld door AvA

2.2. Relevantie verlengingsbesluit opmaken van de jaarrekening

2.3. Onbelangrijk verzuim

3. Aansprakelijkheid voor misleidende tussentijdse cijfers

3.1. De verstrekte financiële informatie

3.2. Kwalificatie tussentijdse cijfers

3.3. Onwetendheid van een van de bestuurders en vermeende taakverdeling is niet relevant

3.4. Op misleiding gerichte opzet hoeft niet te worden bewezen

4. Jaarrekeningprocedures

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. A.G. de Neve1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17398

Verder in 2022 nr.4

 MKB audits vragen om een persoonlijke benadering!

Op 9 juni 2022 sprak ik mijn oratie 'Reflecties op de Relatie' uit[2]. De accountant wordt geacht een onafhankelijke rol in de maatschappij te vervullen ten aanzien van de rechtspersoon of ondernem...

 Jurisprudentieoverzicht 2021

Deze jurisprudentiebespreking 2021 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving ...

 Geheimhoudingsclausules versus jaarrekeningverplichtingen

In het handelsverkeer is het niet ongebruikelijk om vanwege commerciële belangen het bestaan van bepaalde overeenkomsten of details daarvan buiten de openbaarheid te houden. Soms is het belang van ...

 Wettelijke reserve omrekeningsverschillen

Dit artikel gaat in op enkele onderwerpen die samenhangen met de wettelijke reserve omrekeningsverschillen die op basis van art. 2:389 lid 8 BW gevormd moet worden voor waardemutaties van deelnemin...