Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 9

De stikstofcrisis: Urgenda 2?

mr. R. Ligtvoet1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Urgenda en stikstof?

Op 20 december 2019 oordeelde de Hoge Raad in het baanbrekende Urgenda-arrest dat de Nederlandse Staat maatregelen moet nemen tegen gevaarlijke klimaatverandering.2 De Hoge Raad sanctioneert het eerder door de rechtbank gegeven en door het hof bekrachtigde bevel aan de Staat om de uitstoot van broeikasgassen per eind 2020 met minstens 25 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. Op 9 februari 2022 bericht (onder meer) het RIVM dat de uitstoot inmiddels 25,5 procent lager is dan in 1990.3 De emissies van bijvoorbeeld  zwaveldioxide, stikstofoxiden en fijnstof zijn gedaald. Het zogenoemde 'Urgenda-doel' is daarmee gehaald, aldus het RIVM. Kanttekening is wel dat de uitstoot van ammoniak licht steeg ten opzichte van 2019. Dat komt volgens het RIVM door een kleine stijging van het aantal dieren in Nederland en door een toename van de hoeveelheid stikstof in koeienmest. De oorzaak daarvan is een hoger eiwitgehalte in ruwvoer.

...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Urgenda en stikstof?

2. De Urgenda-vordering en het verweer van de Staat

3. Het oordeel van de Hoge Raad

3.1. De betekenis van de artikelen 2 en 8 EVRM

3.2. Toetsing door de rechter

3.3. De artikelen 2 en 8 EVRM en klimaatverandering

3.4. De slotsom van de Hoge Raad

4. Wat betekent dat voor de stikstofcrisis?

5. Wat doet Nederland aan de stikstofcrisis?

6. Urgenda als basis voor een bevel om stikstofemissies te reduceren

6.1. De artikelen 2 en 8 EVRM in relatie tot stikstof

6.2. Toetsing van het stikstofbeleid door de rechter

7. Wat betekent dit voor de agrarische sector?

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R. Ligtvoet1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17410

Verder in 2022 nr.9

 Het voorzorgbeginsel en veronderstellingen in het stikstofdebat

In september van dit jaar is weer gebleken dat de agrarische sector zich in de hoek bevindt waar de klappen vallen in het stikstofdebat. Op 8 september deed de Afdeling bestuursrechtspraak een uits...

 De stikstofcrisis: Urgenda 2?

1. Urgenda en stikstof? Op 20 december 2019 oordeelde de Hoge Raad in het baanbrekende Urgenda-arrest dat de Nederlandse Staat maatregelen moet nemen tegen gevaarlijke klimaatverandering.[2] De Hog...

 Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Pacht Opstellen pachtovereenkomst Vraag of opdracht is gegeven voor het opstellen van een pachtovereenkomst. Bewijsopdracht, ECLI:NL:GHSHE:2021:2464 (tussenarrest) en ECLI:NL:GHSHE:2022:2823 (ein...

 Aankondigingen

  Actualiteitendag Grondverwerving en Schadevergoedingen   Het IAR en de NVR slaan wederom de handen ineen en organiseren ook dit jaar, als opvolger van de bij de NVR-leden bekende '...