Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2022 nr. 9

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

 

Inleiding

Het voorzorgbeginsel en veronderstellingen in het stikstofdebat

mr. D. Korsse1

In september van dit jaar is weer gebleken dat de agrarische sector zich in de hoek bevindt waar de klappen vallen in het stikstofdebat. Op 8 september deed de Afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak over de rol van emissiearme stalsystemen bij stikstofberekeningen.[2] De Afdeling oordeelt dat de lagere emissiefactoren die voor deze stalsystemen zijn opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij niet als uitgangspunt voor de stikstofberekening mogen worden gebruikt. De reden daarvoor is dat in verschillende onderzoeken het beeld naar voren komt dat de werkelijke emissie met die fac... ...lees meer

Artikel

De stikstofcrisis: Urgenda 2?

mr. R. Ligtvoet1

1. Urgenda en stikstof? Op 20 december 2019 oordeelde de Hoge Raad in het baanbrekende Urgenda-arrest dat de Nederlandse Staat maatregelen moet nemen tegen gevaarlijke klimaatverandering.[2] De Hoge Raad sanctioneert het eerder door de rechtbank gegeven en door het hof bekrachtigde bevel aan de Staat om de uitstoot van broeikasgassen per eind 2020 met minstens 25 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. Op 9 februari 2022 bericht (onder meer) het RIVM dat de uitstoot inmiddels 25,5 procent lager is dan in 1990.[3] De emissies van bijvoorbeeld  zwaveldioxide, ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Deel deze pagina:
RSS