TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2022 nr. 4

Hoe moet het tijdelijke karakter van uitzendwerk worden gewaarborgd?

mr. dr. N. Zekić1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 17 maart 2022, ECLI:EU:C:2022:196

 

De in de Uitzendrichtlijn gehanteerde term 'tijdelijk' verzet zich volgens het Hof van Justitie er niet tegen dat een uitzendwerknemer ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om daar een functie te vervullen die permanent bestaat zonder daarbij iemand te vervangen. Het is de relatie met de inlener die tijdelijk moet zijn. Uitzendkrachten mogen dus slechts op tijdelijke basis bij de inlener werken. Daimler laat echter nog veel vragen onbeantwoord, omdat het geen specifieke eisen stelt aan de manier waarop de tijdelijkheid van uitzendwerk moet worden gewaarborgd. De lidstaten zijn vrij om een maximumtermijn aan terbeschikkingstelling te verbinden, maar zijn hiertoe niet verplicht. Ontbreekt die termijn, zoals in Nederland het geval is, dan staat het aan de nationale rechters om deze in elk concreet geval te bepalen.

1. Inleiding

Er is lang uitgeke...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 17 maart 2022, ECLI:EU:C:2022:196

1. Inleiding

2. Feiten en overwegingen van het HvJ EU

2.1. Overwegingen van HvJ: permanente functies verricht door uitzendwerknemers

2.2. Misbruik door lange achtereenvolgende opdrachten

2.3. Nationale rechters

2.4. Overgangsbepaling

2.5. Subjectief recht

2.6. Afwijkingen bij cao

3. Analyse

3.1. Langdurige uitzendconstructies

3.2. Wat houdt het tijdelijke karakter van uitzendwerk in?

3.3. Rol van de rechter

3.4. Bescherming door gelijke behandeling ten opzichte van werknemers bij de inlener

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. dr. N. Zekić1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17496

Verder in 2022 nr.4

 Goed werkgeverschap

Een breder perspectief op goed werkgeverschap, waarin niet alleen economische waarden maar een meer holistisch 'working as humans' perspectief centraal staat, zou kunnen bijdragen aan het verlagen ...