Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2024 nr. 3

Niet-aansprakelijkheidsclausules in EU-sanctieverordeningen, een vreemde Europese eend in de bijt van het economisch strafrecht?

mr. F. Mattheijer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

EU-sancties kunnen strafrechtelijk worden gehandhaafd op basis van de Wet op de economische delicten (WED). Die handhaving heeft een enorme vlucht genomen na de Russische invasie van Oekraïne. Die handhaving lijkt op het eerste gezicht vrij makkelijk in te passen binnen het bestaande kader van het economisch strafrecht. De meeste EU-sanctieverordeningen bevatten echter een bijzondere bepaling die de aansprakelijkheid voor sanctieovertredingen begrenst en de lat voor aansprakelijkheid hoger lijkt te leggen dan gebruikelijk is voor economische delicten. Die bepaling leidt vooralsnog een stil bestaan, maar kan een belangrijke rol gaan spelen in een deel van de vele sanctiezaken die in het verschiet liggen. Dit artikel concentreert zich op die bepaling en de mogelijke gevolgen daarvan voor de strafrechtelijke handhaving van EU-sancties in Nederland.

1. Introductie strafrechtelijke handhaving EU-sancties

EU-sancties zijn in het gros van de gevallen neergel...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introductie strafrechtelijke handhaving EU-sancties

2. Toekomstige ontwikkelingen strafrechtelijke handhaving EU-sancties

3. Nederlands vertrekpunt strafrechtelijk daderschap sanctieovertredingen

3.1. Inleiding

3.2. Ogenschijnlijk vertrekpunt: klassieke benadering economisch strafrecht

4. Niet-aansprakelijkheidsclausules en de toepasselijkheid daarvan in strafzaken

4.1. Inleiding

4.2. Niet-aansprakelijkheidsclausules werken strafrechtelijk door

5. Niet-aansprakelijkheidsclausules versus Nederlandse uitgangspunten

5.1. Inleiding

5.2. Bestaande uitgangspunten bij invulling van niet-aansprakelijkheidsclausule

5.3. Voldoen Nederlandse uitgangspunten aan niet-aansprakelijkheidsclausules?

6. Afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. F. Mattheijer1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/18201

Verder in 2024 nr.3

 De redelijke termijn in het strafrecht en het bestraffende bestuursrecht: ongerechtvaardigde verschillen?

In deze bijdrage staat de redelijke termijn uit artikel 6, eerste lid, EVRM centraal. Deze redelijke termijn is zowel van toepassing in het strafrecht als in het bestraffende bestuursrecht. Wat als...

 Niet-aansprakelijkheidsclausules in EU-sanctieverordeningen, een vreemde Europese eend in de bijt van het economisch strafrecht?

EU-sancties kunnen strafrechtelijk worden gehandhaafd op basis van de Wet op de economische delicten (WED). Die handhaving heeft een enorme vlucht genomen na de Russische invasie van Oekraïne. Die ...