Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 11/12

ECLI:EU:T:2022:443 (pacht, marktordening, staatssteun)

mr. H.C.E.P.J. Janssen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvAR 2022/8118

Gerecht (Derde kamer)

13 juli 2022

ECLI:EU:T:2022:443

Met noot van mr. H.C.E.P.J. Janssen 1

Marktordening

 

(G. De Baere, president, V. Kreuschitz (rapporteur) en K. Kecsmár)

 

(Tartu Agro)

 

Staatssteun. Pacht.

 

[Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU), art. 107 lid 1]

 

Is de pachtprijs van een door een overheidsinstantie verpacht stuk grond staatssteunproof. Onderzoeksplicht van de Commissie.

 

ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

13 juli 2022 (

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvAR 2022/8118

1. De Casus

2. Oordeel van het Gerecht

2.1. Staatssteun en pacht

2.2. Vergelijking pachtprijs met de marktprijs

2.3. De context en de eigenschappen van de grond

2.4. De bijkomende contractuele verplichtingen

2.5. Conclusie van het Gerecht

3. Commentaar

3.1. Staatssteun

3.1.1. Staatssteuncriteria

3.1.2. Voordeel

3.1.3. Marktdeelnemer in een markteconomie

3.1.4. Marktconformiteit van de pachtprijs

3.1.5. Beoordeling marktconformiteit door de Commissie

3.2. De onderzoeksplicht Commissie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. H.C.E.P.J. Janssen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17503

Verder in 2022 nr.11/12

 Het lot van de agrarische 'piekbelasters': kiezen tussen Scylla en Charybdis?

Met een viertal Kamerbrieven van 25 november 2022 is door het kabinet een aantal belangrijke contouren geschetst van de toekomst van het landelijk gebied. Een groot aantal thema's, actuele ontwikke...

 De Europese Diergezondheidsverordening

Op 21 april 2021 is de Verordening (EU) nr. 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bep...

 Nabetalingsclausule bij eigendomsoverdracht agrarische gronden

Het komt regelmatig voor dat een gemeente of een projectontwikkelaar agrarische gronden aankoopt met het voornemen om deze gronden te herontwikkelen ten behoeve van bijvoorbeeld woning...

 Mestboetes, zorgvuldige boetebesluitvorming of juist een 'schot hagel'?

De afgelopen jaren zijn enkele opvallende uitspraken gedaan in het kader van mestboetezaken welke de moeite waard zijn om (nogmaals) de revue te laten passeren. Daarnaast deel ik graag mijn eigen e...

 Aankondigingen

Actualiteitendag Agrarisch Recht 2023   Op vrijdag 13 januari 2023 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem de jaarlijkse Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd.   ...