Tijdschrift voor Internetrecht 2023 nr. 4

Digi/Nemzeti

mr. H. Emre1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 20 oktober 2022, ECLI:EU:C:2022:805 (Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. vs Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)

1. De inleiding

In de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) in Digi vs. Nemzeti van 20 oktober 2022 is een oordeel geveld over de toepasselijkheid van de verenigbaarheidseis ex. artikel 5 lid 1 sub b AVG op het kopiëren en opslaan van eerder verwerkte persoonsgegevens. 2 Bijzonder aan dit arrest is dat het HvJ niet alleen heeft uiteengezet welke factoren de verwerking van eerder verwerkte persoonsgegevens voor een ander doel kunnen rechtvaardigen, maar deze factoren ook heeft toegepast. De toepassing van deze factoren ex. artikel 6 lid 4 AVG heeft tot het oordeel geleid dat het kopiëren en opslaan van persoonsgegevens in een testdatabank verenigbaar is in de zin van artikel 5 lid 1 sub b AVG (het doelbindingsbeginsel) met het oorspro...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 20 oktober 2022, ECLI:EU:C:2022:805 (Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. vs Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)

1. De inleiding

2. De feiten en procesverloop

3. Het oordeel van het HvJ

4. Het beginsel van doelbinding en het verbandcriterium nader geconcretisserd

5. De gevolgen voor de rechtspraktijk

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. H. Emre1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/17785

Verder in 2023 nr.4

 De lange arm van Europa

Het vorige redactioneel ging over de AI Act,[2] en ook in dit redactioneel ontkomt u als lezer hier niet aan. Ik wil de scope echter wat breder trekken. Want de AI Act is slechts een van de vele we...

 De conceptrichtlijn inzake AI-aansprakelijkheid

Aanvullingen en correctie op Van der Putt en Westerdijk Op 28 september 2022 heeft de Europese Commissie een conceptrichtlijn inzake AI-aansprakelijkheid gepubliceerd.[2] Van der Putt en Westerdijk...

 Signaleringen

Spioneren met software wordt stuk lastiger door strenger Europees toezicht Een grote meerderheid van het Europees Parlement stemde op 15 juni 2023 voor strenger toezicht op spionagesoftware. Hierb...