Tijdschrift voor Internetrecht

2023 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal
mr. J.J.H. Vos

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

 

Inleiding

De lange arm van Europa

mr. R.J.J. Westerdijk1

Het vorige redactioneel ging over de AI Act,[2] en ook in dit redactioneel ontkomt u als lezer hier niet aan. Ik wil de scope echter wat breder trekken. Want de AI Act is slechts een van de vele wetgevingsinitiatieven van de Europese Unie. Alles bij elkaar genomen ligt er inmiddels een indrukwekkend pakket aan maatregelen, al definitief en in werking getreden of nog in de concept fase. En het is ook duidelijk dat hiermee de lat voor alle grote tech bedrijven behoorlijk hoog wordt gelegd. Mondiaal opererende tech bedrijven kunnen voor de inrichting van hun diensten niet meer om Europa hee... ...lees meer

Artikel

De conceptrichtlijn inzake AI-aansprakelijkheid

mr. C.A.S. Vermande1

Aanvullingen en correctie op Van der Putt en Westerdijk Op 28 september 2022 heeft de Europese Commissie een conceptrichtlijn inzake AI-aansprakelijkheid gepubliceerd.[2] Van der Putt en Westerdijk geven in hun artikel in dit tijdschrift een goede en duidelijke beschrijving van de conceptrichtlijn.[3] In paragraaf 2 schrijven zij dat het bewijsvermoeden in art. 4 van de conceptrichtlijn moet bevorderen dat gemakkelijker een causaal verband tussen AI en de schade kan worden aangetoond. Daarnaast schrijven zij in paragraaf 2.1 dat als aan de drie vereisten van art. 4 lid 1 ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Digi/Nemzeti

mr. H. Emre1

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 20 oktober 2022, ECLI:EU:C:2022:805 (Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. vs Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) 1. De inleiding In de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) in Digi vs. Nemzeti van 20 oktober 2022 is een oordeel geveld over de toepasselijkheid van de verenigbaarheidseis ex. artikel 5 lid 1 sub b AVG op het kopiëren en opslaan van eerder verwerkte persoonsgegevens. [2] Bijzonder aan dit arrest is dat het HvJ niet alleen heeft uiteengezet w... abonneren of dit artikel kopen.

Steekspel rond mysterieuze datadiefstal1

mr. M. Weij2

Annotatie bij Rechtbank Rotterdam 6 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2931 (Blauw/Nebu) 1. Inleiding Het datalek bij softwareleverancier Nebu heeft de gemoederen flink bezig houden. En dat is niet zo vreemd. Het ging per slot van rekening niet om niks.   In mei dit jaar meldt de Autoriteit Persoonsgegevens in een ambtsbericht aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat: "De AP heeft tot nu toe 172 datalekmeldingen ontvangen die te maken hebben met het d... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. F. Schemkes en M.V. Avanesian LL.B, BSc

MEI 2023   Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2 mei 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:3598   Internet Service Provider, Brein, auteursrechtinbreuk   Hoger beroep. Ziggo stelt als internetserviceprovider tegen betaling IP-adressen ter beschikking aan haar klanten, waarmee zij toegang krijgen tot het internet. Brein heeft ontdekt dat via een IP-adres van een klant van Ziggo een database met honderden auteursrechtelijk beschermde ... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. J.J.H. Vos

NL Voorstel Wet implementatie Open data richtlijn Op 23 juni 2023 is het wetsvoorstel Wet implementatie Open data richtlijn bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel strekt tot implementatie van Richtlijn nr. 2019/1024/EU (Open data richtlijn). Het voorstel wijzigt primair de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Het voorstel betreft onder meer een uitbreiding van hergebruikverplichtingen voor overheidsorganisaties. Overheidsorganisaties worden onder meer opgeroepen om actief openheidsbeleid te voeren en zich in het algemeen in te spannen om gegevens zoveel mogeli... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt1

Spioneren met software wordt stuk lastiger door strenger Europees toezicht Een grote meerderheid van het Europees Parlement stemde op 15 juni 2023 voor strenger toezicht op spionagesoftware. Hierbij moet gedacht worden aan beter onderzoek naar spywareprogramma’s zoals Pegasus en duidelijkere afspraken over de te gebruiken programma’s. Ook mogen lidstaten geen misbruik maken van spyware. Het Europees Parlement wil hiermee de veiligheid van burgers beter beschermen. Op dit moment wordt de spyware onder andere ingezet om verdachten op te sporen. Echter is gebleken dat ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS