TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2024 nr. 1

De EU-Richtlijn inzake beloningstransparantie bezien vanuit het perspectief van de AVG en de contractsvrijheid

mr. L.G.G. Oosterveld-Haveman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De nieuwe EU-Richtlijn inzake beloningstransparantie heeft tot doel het fundamentele recht op gelijke beloning voor mannen en vrouwen te versterken. Cruciaal is dan wel dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming geen (onevenredige) drempels opwerpt voor werkgevers die aan de daarin opgenomen transparantieverplichtingen willen voldoen. Ook is van belang dat de Richtlijn niet zo ver gaat dat het – ten gunste van het recht op gelijke beloning – een disproportionele inbreuk maakt op andere grondrechten, zoals het principe van contractsvrijheid dat op EU-niveau ligt besloten in de vrijheid van ondernemerschap. In deze bijdrage analyseer ik de Richtlijn inzake beloningstransparantie vanuit het perspectief van het recht op bescherming van persoonsgegevens en het principe van contractsvrijheid.

1. Inleiding

De 'loonkloof' tussen mannen en vrouwen is een hardnekkig en inmiddels welbekend probleem. Hoewel het recht op gelijke beloning voo...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Kernaspecten van de EU-Richtlijn inzake beloningstransparantie

2.1. Rechten voor sollicitanten

2.2. Rechten voor werknemers

2.3. Rapportageplicht en beloningsevaluatie

3. De grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

3.1. Het huidige spanningsveld tussen het recht op gelijke beloning en de AVG

3.2. Het spanningsveld tussen het recht op gelijke beloning en de AVG ná implementatie van de Richtlijn inzake beloningstransparantie

3.2.1. (Anonieme) beloningsinformatie: persoonsgegevens in de zin van de AVG?

3.2.2. Rechtmatige en behoorlijke verwerking – een belangenafweging

4. De grenzen van het principe van contractsvrijheid

4.1. Het huidige spanningsveld tussen het recht op gelijke beloning en de contractsvrijheid

4.2. Het spanningsveld tussen het recht op gelijke beloning en de contractsvrijheid ná implementatie van de Richtlijn inzake beloningstransparantie

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L.G.G. Oosterveld-Haveman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/18049

Verder in 2024 nr.1

 Arbeidsmigranten in Nederland: een groeiende kloof?

De afgelopen jaren is er toenemende bezorgdheid in Nederland over de omstandigheden van arbeidsmigranten. Terwijl beleidsdebatten zich grotendeels hebben gericht op de rol van malafide uitzendburea...

 WTTA-toelatingsstelsel: kantelpunt of toch niet?

Na twee decennia van ontoereikend optreden tegen uitzendbureaus moet de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten het tij gaan keren. Deze wet (thans nog een wetsvoorstel) introducee...

 Kroniek bankentuchtrecht 2020-2023

Deze kroniek brengt de ontwikkelingen in het bankentuchtrecht in de afgelopen vier jaar in kaart. Aan de orde komen onder meer de uitspraken van de Tuchtcommissie, beslissingen van de Commissie van...

 De EU-Richtlijn inzake beloningstransparantie bezien vanuit het perspectief van de AVG en de contractsvrijheid

De nieuwe EU-Richtlijn inzake beloningstransparantie heeft tot doel het fundamentele recht op gelijke beloning voor mannen en vrouwen te versterken. Cruciaal is dan wel dat de Algemene Verordening ...

 Actualiteit – De nieuwe fiscale 30/20/10%-regeling voor ingekomen werknemers

De 30%-regeling biedt de mogelijkheid om een deel van het loon van bepaalde werknemers die tijdelijk buiten hun land van herkomst werken, aan te wijzen als onbelaste vergoeding. Recentelijk is een ...