Tijdschrift voor Curatoren 2023 nr. 2/3

Rechtspraakoverzicht maart tot en met juni 2023

mr. J. Wind

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rechtbank Noord-Holland 21 maart 2023; ECLI:NL:RBNHO:2023:2689

Een namens X gedaan verzoek om te bevelen dat een schuldeiser instemt met een aangeboden dwangakkoord wordt door de rechtbank afgewezen, omdat uit het gedane aanbod aan de schuldeisers niet (duidelijk) blijkt of het om een prognoseakkoord handelt of om een akkoord op basis van een saneringskrediet; beide mogelijkheden worden in de brief waarin het aanbod is gedaan verwoord. Tijdens de behandeling heeft de schuldhulp[verlener gesteld dat het gaat om een aanbod op basis van een saneringskrediet, maar dat hebben de schuldeisers niet duidelijk uit het aanbod kunnen afleiden. De rechtbank oordeelt dat niet duidelijk is met welk aanbod de schuldeisers hebben ingestemd.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 maart 2023; ECLI:NL:GHARL:2023:2519

X BV is door de rechtbank op verzoek van de vennootschap naar Belgisch recht Y failliet verklaard. Het Hof stelt vast dat ten tijde van de uitspraak van faillietv...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. J. Wind
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/17819

Verder in 2023 nr.2/3

 Voorwoord

Geachte lezers,   Met ingang van dit nummer, krijgt het Tijdschrift voor Curatoren een wat andere look en feel.   We gaan werken met vaste rubrieken, zijn een samenwerking met JIRA aa...

 Introductie Vereniging JIRA

Dit artikel kan gratis worden gelezen indien u bent ingelogd. De redactie van het Tijdschrift voor Curatoren heeft de vereniging Jonge InsolventieRecht Advocaten (JIRA) gevraagd om een samenwerkin...

 De TerugQijQ - het faillissement van Fokker1

Vanaf dit nummer, 2023/2, introduceren we een nieuwe rubriek, de terugQijQ, waarin we interviews publiceren met gerenommeerde, gepensioneerde curatoren. In elk nummer delen zij waardevolle inzichte...

 Tijden veranderen: de invloed van maatschappelijke belangen en duurzaamheidsoverwegingen op de taakuitoefening door de curator – Deel II

In Deel I van dit artikel is de volgende vraag bevestigend beantwoord: moet de curator onder omstandigheden maatschappelijke belangen laten prevaleren boven het belang van de ge...

 Rechtspraakoverzicht maart tot en met juni 2023

Rechtbank Noord-Holland 21 maart 2023; ECLI:NL:RBNHO:2023:2689 Een namens X gedaan verzoek om te bevelen dat een schuldeiser instemt met een aangeboden dwangakkoord wordt door de rechtbank afgewez...