Tijdschrift voor Curatoren

2023 nr. 2/3

Redactie

Hoofdredactie

mr. E. A. H. ten Berge
mr. S.A.H.J. Warringa

Redactie

mr. M. H. Boersen
mr. R. Cats
mr. J. L. van den Heuvel
mr. dr. M.J. Noteboom
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. J. Wind

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. J. A.A. Adriaanse
drs P.C. van Prooijen RV CPVA
drs. P. Schimmel RA CFE

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

 

Inleiding

Voorwoord

mr. S.A.H.J. Warringa

Geachte lezers,   Met ingang van dit nummer, krijgt het Tijdschrift voor Curatoren een wat andere look en feel.   We gaan werken met vaste rubrieken, zijn een samenwerking met JIRA aangegaan en nemen afscheid van Hans Windt als voorzitter van de redactie die de afgelopen jaren TvCu heeft gemaakt tot wat het nu is! Gelukkig blijft Hans verbonden aan TvCu als vast redactielid.   De komende uitgaven introduceren we de volgende nieuwe, vaste rubrieken: ...lees meer

Artikel

Introductie Vereniging JIRA

mr. M. Barsoum, mr. J.J. van Ee, mr. B.T. Berends en mr. M.K. Tiemensma

Dit artikel kan gratis worden gelezen indien u bent ingelogd. De redactie van het Tijdschrift voor Curatoren heeft de vereniging Jonge InsolventieRecht Advocaten (JIRA) gevraagd om een samenwerking aan te gaan bestaande uit het leveren van een vaste bijdrage voor het tijdschrift. Vereniging JIRA (en het bestuur) zijn de redactie dankbaar voor deze mogelijkheid. Voor de lezers die ons nog niet kennen, hierbij een introductie van Vereniging JIRA. Vereniging JIRA is een landelijke vereniging voor jonge advocaten ... abonneren of dit artikel kopen.

De TerugQijQ - het faillissement van Fokker1

mr. S.A.H.J. Warringa

Vanaf dit nummer, 2023/2, introduceren we een nieuwe rubriek, de terugQijQ, waarin we interviews publiceren met gerenommeerde, gepensioneerde curatoren. In elk nummer delen zij waardevolle inzichten over hun carrière, gedenkwaardige faillissementen en de lessen die zij hieruit hebben geleerd. Als u een suggestie heeft voor een curator die u graag geïnterviewd zou willen zien, kunt u deze sturen naar de hoofdredactie. We streven ernaar om een gevarieerde en boeiende selectie van curatoren te presenteren. Fokker – korte geschiedenis abonneren of dit artikel kopen.

Tijden veranderen: de invloed van maatschappelijke belangen en duurzaamheidso...

mr. dr. M.L.H. Reumers1

In Deel I van dit artikel is de volgende vraag bevestigend beantwoord: moet de curator onder omstandigheden maatschappelijke belangen laten prevaleren boven het belang van de gezamenlijke schuldeisers bij een zo hoog mogelijke opbrengst.[2] Hoewel het primaat van de gezamenlijke schuldeisers mijns inziens nog steeds geldt, betekent dat niet zonder meer dat bij de vereffening van het vermogen van de schuldenaar de hoogst mogelijke opbrengst wordt gerealiseerd. De curator moet immers als ieder ander handel... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie bij Hoge Raad 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:445 (X/Ter Waarbeek ...

mr. A.B. Borsboom1 en mr. E.A.H. ten Berge

Met het oog op het terugdringen van misbruik van rechtspersonen, is met ingang van 1 januari 1987 de Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement in werking getreden.[2],[3] Voor de besloten vennootschap is deze wet gecodificeerd in art. 2:248 BW. In geval van faillissement is iedere bestuurder van een besloten vennootschap jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het faillissementstekort, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit kennelijk onbehoorlijk bestuur ee... abonneren of dit artikel kopen.

Vanaf de faillissementsdatum voltooide girale betalingen: curator, ken uw kla...

mr. J.J.P.T. van Summeren1

Annotatie bij Hoge Raad 31 maart 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0705 (Vis q.q./NMB) Ruim 34 jaar geleden, in maart 1989, wees de Hoge Raad het arrest Vis q.q./NMB. Een arrest dat het begin was van meerdere uitspraken en veel lezenswaardige juridische literatuur over girale betalingen rondom de faillissementsdatum. Aan de orde was een door de latere failliet vóór de faillissementsdatum verstrekte opdracht tot het verrichten van een girale betaling en de daaropvolgende creditering van de bankrekening van de schuldeiser op de faillissementsdatum. In het arrest Vis q.... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Rechtspraakoverzicht maart tot en met juni 2023

mr. J. Wind

Rechtbank Noord-Holland 21 maart 2023; ECLI:NL:RBNHO:2023:2689 Een namens X gedaan verzoek om te bevelen dat een schuldeiser instemt met een aangeboden dwangakkoord wordt door de rechtbank afgewezen, omdat uit het gedane aanbod aan de schuldeisers niet (duidelijk) blijkt of het om een prognoseakkoord handelt of om een akkoord op basis van een saneringskrediet; beide mogelijkheden worden in de brief waarin het aanbod is gedaan verwoord. Tijdens de behandeling heeft de schuldhulp[verlener gesteld dat het gaat om een aanbod op basis van een saneringskrediet, maar dat hebben de sch... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS