Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 2

Algemene voorwaarden en het huurrecht

mr. V.G.J. Boumans1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de cyclus over het huurrecht en aanpalende rechtsgebieden ga ik in deze bijdrage in op het leerstuk van de algemene voorwaarden (art. 6:231 tot en met 6:247 BW) en het huurrecht. Een groot gedeelte van de in Nederland afgesloten huurovereenkomsten wordt gebaseerd op een modelcontract. Naast de bekende modellen van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) wordt in de praktijk (weliswaar in mindere mate) ook gebruikgemaakt van andere modelhuurovereenkomsten, zoals de modellen van Detailhandel Nederland en de Rijksgebouwendienst (voor bedrijfsruimte) of van Aedes (voor woonruimte).2 Al deze model huurovereenkomsten bevatten ook algemene voorwaarden. Daarnaast maken (professionele) verhuurders veelal ook gebruik van ‘standaard’ bepalingen in huurovereenkomsten die in alle huurovereenkomsten terugkomen of die in alle huurovereenkomsten voor een specifiek complex terugkomen. Ook deze bepalingen vallen onder de definitie van algemene voorwaarden. Het gebruik van alg...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Definitie algemene voorwaarden

3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

4. Vernietigbaarheid van algemene voorwaarden

4.1. Onredelijk bezwarend beding

4.2. Geen redelijke mogelijkheid tot kennisname algemene voorwaarden

4.3. Beperking van art. 6:235 BW

5. Verhouding met derogerende werking redelijkheid en billijkheid

6. Redelijkheid ROZ Algemene Bepalingen

6.1. Exoneratiebepaling

6.2. Stilzwijgende verlenging

6.3. Gedogen renovatie door verhuurder

6.4. Vergoeding gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

6.5. Boetebeding

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V.G.J. Boumans1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15481

Verder in 2019 nr.2

 Voorwoord

De kranten staan vol over de illegale onderverhuur van sociale huurwoningen. Het blijkt voor verhuurders lastig om woonfraude op te sporen omdat overheidsinstanties als de Belastingdienst en de Soc...

 De AVG en verhuur van bedrijfsruimte

Wie bij verhuur denkt aan privacy, denkt doorgaans aan het gebruik van persoonsgegevens van huurders van woonruimte. Verhuurders van woonruimte gebruiken bijvoorbeeld persoonsgegevens v...

 Algemene voorwaarden en het huurrecht

In de cyclus over het huurrecht en aanpalende rechtsgebieden ga ik in deze bijdrage in op het leerstuk van de algemene voorwaarden (art. 6:231 tot en met 6:247 BW) en het huurrecht. Een...

 Voorwaardelijke (huur)overeenkomsten

Dit artikel is de vierde in een cyclus van achttien artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als b...

 Bestemming, brandveiligheid, bodem, asbest en energie - Een verkenning van enkele bestuursrechtelijke onderwerpen met relevantie voor de huurrechtpraktijk

De huurrechtpraktijk heeft raakvlakken met een groot aantal bestuursrechtelijke onderwerpen. In een huurrechtelijke context kunnen vragen rijzen over onderwerpen zoals bestemmingsplanne...

 Gebrekkig binnenklimaat (revisited): is het nog steeds altijd te koud of te warm in het gehuurde?

In het najaar van 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van mijn hand met de titel ‘Altijd te koud of te warm in het gehuurde? Gebrekkig binnenklimaat en de mogelijkheid van exo...