Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 5/6

Energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht - Verslag NeVER-bijeenkomst 18 juni j2019

mr. J.J. Karens en mr. J.W.A. Lameijer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Energierechtelijk perspectief

De eerste voordracht, gehouden door Michelle de Rijke, gaat nader in op de verhouding tussen Klimaatakkoord en omgevingsrecht vanuit energierechtelijk perspectief.

Het Nederlandse kader met doelstellingen voor de energietransitie is ingezet met de breed gedragen Klimaatwet, die inmiddels door de Staten-Generaal is aangenomen2 . De Klimaatwet is de Nederlandse invulling van het Verdrag van Parijs, en zet in op een broeikasemissiereductie van 95% in 2050 met tussenmoment in 2030. De Klimaatwet introduceert een vijfjaarlijks Klimaatplan en een jaarlijkse Klimaatnota. De wet bevat veel over monitoring, maar is qua concrete maatregelen erg summier en weinig concreet. Het Regeerakkoord Rutte III is concreter, en schetst een aanpak van nieuwbouw en bestaande bouw ten aanzien van het aardgasvrij maken. Daarnaast is in december 2018 een ontwerp-Klimaatakkoord gepubliceerd; eind juni is het definitieve akkoord beschikbaar gekomen.

Ten...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Energierechtelijk perspectief

2. Omgevingsrechtelijke inpassing van de energietransitie op lokaal niveau: hoe maken we meters voor de Omgevingswet?

3. Lokale instrumentatie van de energietransitie onder de Omgevingswet

4. Vragen en wensen uit de praktijk

5. Discussie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.J. Karens en mr. J.W.A. Lameijer1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15894

Verder in 2019 nr.5/6

 Voorwoord

U treft in deze aflevering van NTE twee prikkelende artikelen aan. Mede met het oog op de naderende feestdagen wordt u naast de gebruikelijke twee artikelen getrakteerd op een derde artikel, dat va...

 Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

In dit artikel wordt het wetsvoorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie onder de loep genomen. Onder andere wordt ingegaan op de vraag of het wetsvoorstel voldoet aan de eisen van ...

 Nieuwe producenten op warmtenetten: some like it hot

Veel bestaande warmtenetten worden thans nog voorzien van warmte door middel van installaties die een relatief grote CO2-uitstoot hebben. Dit betekent dat behoefte bestaat aan nieuwe, d...

 Aardwarmte in de Mijnbouwwet - Een nieuw vergunningstelsel voor opsporing en winning

Geothermie of aardwarmte is een duurzame bron van energie met grote mogelijkheden, die nog een bescheiden rol speelt in de Nederlandse energietransitie. Om de rol van aardwarmte te vergroten wor...

 Energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht - Verslag NeVER-bijeenkomst 18 juni j2019

1. Energierechtelijk perspectiefDe eerste voordracht, gehouden door Michelle de Rijke, gaat nader in op de verhouding tussen Klimaatakkoord en omgevingsrecht vanuit energierechtelijk perspectief. H...