Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2023 nr. 4/5

Dwalende verdachten

mr. D.J. Franssen en mr. F.H.J. de Graaf1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Niet zelden worden in civiele procedures strafrechtelijke vraagstukken aan de orde gesteld. Terugblikkend op vorig jaar kan bijvoorbeeld worden gewezen op de schorsing van Sywert van Lienden uit het bestuur van 'Stichting Hulptroepen Alliantie', nadat het Openbaar Ministerie daar uitdrukkelijk om had gevraagd. Een andere civiele procedure2 , die minder 'in the picture' kwam te staan, zag op de interessante rechtsvraag of een strafrechtelijke transactie als bedoeld in artikel 74 Wetboek van Strafrecht (hierna: 'Sr') kan worden vernietigd op grond van bedrog en/of dwaling in de zin van de respectievelijke artikelen 3:44, lid 3 en 6:228 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: 'BW').
De Rechtbank Den Haag heeft deze rechtsvraag ontkennend beantwoord in haar vonnis van 20 april 2022.3 Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat de transactie een eigensoortige, strafrechtelijke overeenkomst is, waarop bepalingen uit het BW niet rechtstreeks toepasbaar zijn, wat zou betekenen dat ver...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Normering van strafrechtelijke overeenkomsten

1.1. Toepassing van privaatrecht op een publiekrechtelijke rechtsbetrekking

1.2. Normering door niet-strafrechtelijke normen

2. Rechtbank Den Haag 20 april 2022

3. De vernietigbaarheid van de transactie

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. D.J. Franssen en mr. F.H.J. de Graaf1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17948

Verder in 2023 nr.4/5

 Waarborging van geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

Recent werd de stelling geponeerd dat een advocaat niet zonder toestemming van andere verschoningsgerechtigden, hun stukken in een procedure zou mogen gebruiken. Ik zie dat anders. Gekeken moet wor...

 De rol van 'slachtoffers' in het bestuursstrafrecht

Een verkenning voor verbeterpunten In het strafrecht heeft er de afgelopen decennia een emancipatie van slachtoffers plaatsgevonden. De rechtspositie van slachtoffers is op tal van vlakken versterk...

 Dwalende verdachten

Niet zelden worden in civiele procedures strafrechtelijke vraagstukken aan de orde gesteld. Terugblikkend op vorig jaar kan bijvoorbeeld worden gewezen op de schorsing van Sywert van Lienden uit he...

 Omgaan met geconstateerde onregelmatigheden? Beleid met incentives voor ondernemingen voor zelfmelding en medewerking is nodig

Met enige regelmaat is al de vraag gesteld of het Openbaar Ministerie ("OM") niet in zou moeten zetten op beleid om het vrijwillig melden van ontdekte onregelmatigheden door ondernemingen te stimul...

 Verslag: Het Anti-Corruptie Congres 2023 stond in het teken van ambtelijke omkoping

Op 24 november 2023 vond het Anti-Corruptie Congres plaats met dit jaar ambtelijke omkoping als overkoepelend thema. Een uitgelegen kans voor sprekers en deelnemers om na te pleiten over de zaak De...