Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2023 nr. 4/5

Omgaan met geconstateerde onregelmatigheden? Beleid met incentives voor ondernemingen voor zelfmelding en medewerking is nodig

mr. M. Velthuis en mr. W.M. Warnaars1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met enige regelmaat is al de vraag gesteld of het Openbaar Ministerie ("OM") niet in zou moeten zetten op beleid om het vrijwillig melden van ontdekte onregelmatigheden door ondernemingen te stimuleren.2 Een vergelijking met andere landen zoals de Verenigde Staten van Amerika ("VS"), het Verenigd Koninkrijk en Duitsland liet zien dat het Nederlandse beleid achterblijft en het vooralsnog ontbreekt aan duidelijke afdoeningsmodaliteiten of matiging van boetes ("incentives") bij zelfmelding3 en medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek. Zowel de Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD") als het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum ("WODC") hebben reeds geconstateerd dat het uitblijven van beleid ervoor zorgt dat ondernemingen in Nederland mogelijk terughoudender zijn bij het melden van geconstateerde onregelmatigheden.

1. Inleiding

Hoewel de VS al sinds november 2017 een uitgebreid beleid hantee...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De M&A Safe Harbor Policy

2.1. Incentives tijdens fusies en overnames

3. De FCPA Corporate Enforcement Policy & de Corporate Enforcement and Voluntary Self-Disclosure Policy

3.1. Achtergrond

3.2. Incentives volgens het oude beleid

3.3. Nieuwe incentives

4. Huidige stand van zaken (informeel) Nederlands beleid

4.1. Aanwijzing hoge transacties & Aanwijzing voor buitenlandse corruptie

4.2. Informeel beleid zichtbaar op basis van gepubliceerde hoge transacties?

4.3. Tussenconclusie (informeel) beleid

5. Noodzaak tot vastlegging van het beleid

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. Velthuis en mr. W.M. Warnaars1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17949

Verder in 2023 nr.4/5

 Waarborging van geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

Recent werd de stelling geponeerd dat een advocaat niet zonder toestemming van andere verschoningsgerechtigden, hun stukken in een procedure zou mogen gebruiken. Ik zie dat anders. Gekeken moet wor...

 De rol van 'slachtoffers' in het bestuursstrafrecht

Een verkenning voor verbeterpunten In het strafrecht heeft er de afgelopen decennia een emancipatie van slachtoffers plaatsgevonden. De rechtspositie van slachtoffers is op tal van vlakken versterk...

 Dwalende verdachten

Niet zelden worden in civiele procedures strafrechtelijke vraagstukken aan de orde gesteld. Terugblikkend op vorig jaar kan bijvoorbeeld worden gewezen op de schorsing van Sywert van Lienden uit he...

 Omgaan met geconstateerde onregelmatigheden? Beleid met incentives voor ondernemingen voor zelfmelding en medewerking is nodig

Met enige regelmaat is al de vraag gesteld of het Openbaar Ministerie ("OM") niet in zou moeten zetten op beleid om het vrijwillig melden van ontdekte onregelmatigheden door ondernemingen te stimul...

 Verslag: Het Anti-Corruptie Congres 2023 stond in het teken van ambtelijke omkoping

Op 24 november 2023 vond het Anti-Corruptie Congres plaats met dit jaar ambtelijke omkoping als overkoepelend thema. Een uitgelegen kans voor sprekers en deelnemers om na te pleiten over de zaak De...